Semináře ČSE

Máte-li zájem o uspořádání semináře ČSE, postupujte prosím dle níže uvedených pokynů...

 

Návrh na konání seminář zašlete prosím na adresu cse@cse.cz. Návrh musí povinně obsahovat tyto údaje:

a) Navrhovatel, domovská instituce, pozice v ní, odkaz na osobní webovou stránku

b) Název semináře

c) Řečník (řečníci), krátké bio či odkaz na osobní webovou stránku

d) Moderátor semináře, domovská instituce, pozice v ní, odkaz na osobní webovou stránku

e) Anotace tématu semináře (cca 30 slov nebo přiložit podkladový článek)

f) Předpokládaný den a čas konání semináře

g) Jazyk prezentace: česky nebo anglicky

h) Případní spolupořadatelé vedle ČSE

Další důležité informace pro navrhovatele seminářů 

Navrhovatel je povinen vypracovat a do 14 dnů po semináři zaslat na cse@cse.cz zápis ze semináře, který bude obsahovat tyto údaje:

- název semináře

- datum a místo konání

- případní spolupořadatelé

- řečník (řečníci) a jeho domovská instituce

- přibližný počet přítomných

- popis průběhu semináře v rozsahu cca 200-500 slov

Zápis bude zařazen do nejbližšího vydání Zpravodaje ČSE.

Za účast řečníka a moderátora a za obsah semináře plně odpovídá navrhovatel (který může být řečníkem, nebo moderátorem).

Objekt a místnost konání zajišťuje obvykle ČSE. V Praze je to obvykle v budově CERGE-EI, Politických vězňů 7.

Úlohou moderátora je stručně představit řečníka (řečníky), případně i téma, a usměrňovat závěrečnou debatu.  

Při rozhodování o (ne)uspořádání navrhovaného semináře vedení ČSE dbá o soulad semináře s posláním ČSE popsaným ve Stanovách ČSE.

 

xlsSeznam uskutečněných seminářů - 138kB, 3.11.2018 17:50:19