6. bienální konference 2010

 

Akce sponzorovaná Nadací CERGE-EI a Radou vědeckých společností ČR proběhla - stejně jako v minulých letech - v prostorách Vysoké školy ekonomické (VŠE) a byla zahájena úvodním slovem prezidenta ČSE Michala Skořepy a  krátkou uvítací řečí rektora VŠE  Richarda Hindlse.

Nový obrázek

Nový obrázek

 

V plenární části konference vystoupil jako hlavní řečník bývalý guvernér České národní banky Zdeněk Tůma se svou přednáškou na téma české měnové politiky v posledních 10 letech.

Nový obrázek

Nový obrázek

 

Následovalo vyhlášení tradičních ocenění ČSE. Předání cen vítězům soutěže Mladý ekonom roku 2010 sponzorované ČSOB moderoval Petr Jakubík, člen představenstva ČSE odpovědný za organizaci této soutěže. První místo v soutěži Mladý ekonom roku získal Filip Matějka, post-doktorand na CERGE-EI s doktorátem z americké Princetonské university, za práci věnovanou studiu vlivu lidské nepozornosti na vývoj ekonomiky. Na druhém místě se v soutěži umístil doktorský student IES FSV UK Aleš Maršál, který se ve své práci zabýval dynamickým systémem všeobecné rovnováhy pro malou otevřenou ekonomiku charakteristickou nedokonalou konkurencí a náklady spojenými se změnou cen. Na třetím místě se umístili doktorští studenti IES FSV UK Tomáš Havránek a Zuzana Iršová s prací zaměřenou na otázku, zda přímé zahraniční investice přinášejí očekávaný přenos technologií k firmám hostitelské země. Vedle ocenění Mladý ekonom roku udělil současný prezident České společnosti ekonomické Michal Skořepa Cenu Karla Engliše za nejlepší práci využitelnou pro českou hospodářskou politiku, a to Aleši Maršálovi za výše popsanou práci. Kromě uvedených cen může prezident ČSE dále udělit čestné uznání autorovi práce pro ekonoma do 25 let věku. Letos toto ocenění získal Ján Palguta, student CERGE-EI, který se ve své studii z oblasti politické ekonomie zabýval schopností voliče strategicky optimalizovat svoje chování v podmínkách nedokonalé informovanosti.

Nový obrázek

Nový obrázek

 Nový obrázek

Nový obrázek

Následné předání Ceny ČSE za dlouhodobý přínos k rozvoji českého ekonomického učení moderoval Martin Macháček, člen představenstva ČSE odpovědný za tuto Cenu. Toto prestižní ocenění získal prof. Jiří Hlaváček působící na Institutu ekonomických studií Karlovy Univerzity v Praze. Ve svém projevu k udělení ceny představil svůj dlouhodobý výzkumný zájem v oblasti zobecněné mikroekonomie s kritériem přežití. Tato teorie vznikla na základě pozorování chování podniků v centrálním plánování a dočkala se celé řady aplikací i v tržním prostředí.

Nový obrázek

Nový obrázek

 

V odpolední části konference následovaly přednášky v tematických sekcích.

docCall for papers - 56kB, 21.4.2010 15:14:15
docApplication form - 77kB, 21.4.2010 15:14:15
pdfPlakát CJ+AJ - 844kB, 5.5.2010 16:36:03
docProgram 6. BK ČSE 2010 - 768kB, 29.11.2010 16:32:06
docProgramme of the CES' 6th BK 2010 - 764kB, 29.11.2010 16:32:06