Členský příspěvek je třeba zaplatit vždy do 30. září daného kalendářního roku. Nezaplatí-li člen příspěvek do konce daného kalendářního roku, jeho členství automaticky zaniká.

Příspěvek je třeba zaplatit na účet ČSE (č. 1923626399 / 0800; v případě přeshraniční platby je třeba použít tyto údaje - IBAN: CZ88 0800 0000 0019 2362 6399, SWIFT kód banky: GIBACZPX), přičemž jako variabilní symbol je třeba nezbytně uvést své členské číslo (bez tohoto čísla nelze platbu identifikovat). Členské číslo lze zjistit dotazem na administraci ČSE.

Výše členského příspěvku - individuální členství

A. senioři
standardní příspěvek 100 Kč

Senior = člen, jehož hlavním zdrojem příjmu je aspoň v časti daného roku důchod.

B. studenti
standardní příspěvek 250 Kč 

Student = člen, který je aspoň v časti daného roku řádným studentem VŠ v denním (tj. nikoliv při zaměstnání) bakalářském, inženýrském, magisterském nebo doktorském studiu.

C. ostatní
standardní příspěvek 500 Kč

Výše členského příspěvku - kolektivní členství

Kolektivní členství v roce 2018:

- základní členství min. 5 000 Kč
- zlaté členství min. 10 000 Kč
- hlavní/generální partner min. 25 000 Kč