Výzva k účasti na 20. ročníku soutěže Mladý ekonom roku (2013)

Česká společnost ekonomická

vyzývá k účasti na

20. ročníku soutěže Mladý ekonom roku (2013)

Termín pro zasílání prací: 15. říjen 2013

Soutěže se mohou účastnit čeští občané nebo řádní studenti vysokých škol v České republice (bakalářského, magisterského i postgraduálního studia) do 30 let. Každý z účastníků může do soutěže zaslat pouze jednu práci v rozsahu do 30 stran (do 54 tis. znaků včetně mezer) včetně povinně uvedeného abstraktu, klíčových slov a JEL klasifikace. Pro zařazení do soutěže je nutné vyplnit přihlášku a zaslat také krátké netechnické shrnutí v rozsahu maximálně 100 slov pro mediální propagaci v případě ocenění práce. Tím se účastník soutěže zároveň zavazuje v případě svého ocenění krátce prezentovat svou práci v rámci valného shromáždění, kde budou výsledky soutěže vyhlášeny.

Přihlášku lze spolu se statutem soutěže nalézt na www.cse.cz.

Soutěžní příspěvek (bez uvedení identifikace autora v textu) spolu s netechnickým shrnutím a přihláškou do soutěže zasílejte výhradně elektronickou cestou na e-mailovou adresu cse@cse.cz. Odměna za první místo v soutěži Mladý ekonom roku činí 25.000 Kč, finančně budou oceněné i práce na druhém a třetím místě. Prezident společnosti může dále udělit „Cenu Karla Engliše“ za nejlepší práci zabývající se českou hospodářskou politikou. Čestným uznáním může být rovněž oceněna práce autora do 25 let věku, který nebyl ČSE v minulosti oceněn.

K zasílání soutěžních prací jsou vybízeni nejen členové ČSE!!!

Případné dotazy rád zodpoví garant soutěže: Petr Jakubík, prezident ČSE (prezident@cse.cz)

Mediálním partnerem soutěže je měsíčník Bankovnictví

docVÝZVA - 82kB, 4.6.2013 13:21:47
docPŘIHLÁŠKA - 66kB, 4.6.2013 13:32:51
docAPPLICATION FORM - 55kB, 4.6.2013 13:33:11