Vyhlášení výzvy k nominacím na Cenu Kateřiny Šmídkové

Česká společnost ekonomická (ČSE) vyzývá k nominacím na – v pořadí třetí – Cenu Kateřiny Šmídkové. Cena je udělována na památku významné české ekonomky prof. Kateřiny Šmídkové, dlouholeté členky představenstva ČSE, profesorky ekonomie na IES FSV UK a ředitelky samostatného odboru ekonomického výzkumu ČNB. Smyslem Ceny je ocenit ekonomky českého i zahraničního původu dlouhodobě působící v ČR a ekonomky českého původu působící v zahraničí s mimořádně kvalitní publikační činností a podpořit jejich další profesní rozvoj. 

Cena je spojena s peněžitou odměnou ve výši 100 tisíc Kč financovanou z prostředků Svěřenského fondu Kateřiny Šmídkové. Členové ČSE mají právo zasílat návrhy na udělení Ceny. Komise rozhodující o udělení ceny se návrhem podaným členem ČSE zabývá tehdy, pokud si jej osvojí alespoň jeden člen představenstva. Návrhy na udělení ceny je třeba zaslat na emailovou adresu cse@cse.cz do 30. září 2018 s vyplněným nominačním formulářem. 

Cena bude slavnostně předána v průběhu 10. bienální konference ČSE v Praze dne 1. prosince 2018. Součástí předání ceny bude přednáška její nositelky.

docxNominační formulář - 15kB, 20.6.2018 22:27:55
pdfStatut Ceny KS - 125kB, 20.6.2018 22:27:55