Seminář Počátky behaviorální ekonomie v Čechách 7.3.2018 v Ostravě

P o z v á n k a

 

 

na seminář

regionální pobočky České společnosti ekonomické,

který se uskuteční

 

ve středu 7. března 2018 od 13 hod.

na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava

v učebně B 436

 

 

Počátky behaviorální ekonomie v Čechách

 

 

Vystoupí:

Mgr. Michal Skořepa, Ph.D.

Česká spořitelna

 

Přednášející se zasloužil o etablování behaviorální ekonomie  v České republice. Na semináři představí historické milníky a základní metodická východiska behaviorální ekonomie a také ozřejmí způsob, jakým hovoří o klíčových tématech behaviorální ekonomie ve své učebnici „Decision Making: A Behavioral Economic Approach“ (vydalo nakladatelství Macmillan), první svého druhu v ČR.

 

 

 

Seminář bude moderovat Eva Kolcunová (EkF VŠB – TU Ostrava)

 

Za výbor pobočky k účasti na semináři zve

Eva Kolcunová

předsedkyně regionální pobočky Ostrava

 

Jsou zváni nejen členové ČSE, ale i všichni přátelé ekonomie.