Seminář Jak lépe řídit stát 11.4.2018 v Praze

Vážení členové ČSE,

Institut pro demokracii a ekonomické analýzy (IDEA) Národohospodářského ústavu AV ČR a Institut pro trh práce a zaměstnanecký výzkum IAB (Německo) vás společně zvou k účasti na vybraných či všech akcích (plenární prezentace IAB, panelová diskuse, paralelní semináře):

 

Jak lépe řídit stát | Příklad dobré praxe pro politiku zaměstnanosti

 

KDY: 11. dubna 2018 | 10:00-16:30 hodin

KDE: CERGE-EI, Politických vězňů 7, Praha 1

 

Program:

10:00 | Uvítání

 

10:15-11:45 | Plenární prezentace IAB

Role IAB pro veřejné politiky v Německu

Souhra mezi politikou a výzkumem

Zpracování, anonymizace a používání dat

 

12:00-12:45 | Panelová diskuse národních expertů

Role výzkumu pro politiky trhu práce

 

13:30-14:30 | Paralelní semináře

Trh práce a průmysl 4.0

Minimální mzda

 

14:45-15:45 | Paralelní semináře

Pracovní participace žen

Aktivní politika zaměstnanosti

 

15:45-16:15 | Závěr s číší vína

 

O semináři:

Kvalitní veřejné politiky, včetně politiky zaměstnanosti, se neobejdou bez poznatků kvalitního výzkumu. Tento výzkum musí být tematicky relevantní, operativně včas k dispozici, musí vycházet z aktuálních dat, a musí být založen na rigorózních vědeckých přístupech. Spojení vědy a tvorby veřejných politik však vyžaduje funkční institucionální uspořádání, které se v České republice dosud nepodařilo najít. Jako příklad dobré praxe bude podrobně představen německý federální ústav pro výzkum zaměstnanosti IAB (Institut für Arbeitsmarks- und Berufsforschung). V paralelních seminářích budou prezentovány příklady výzkumů IAB s výraznými dopady do veřejných politik v Německu a vdiskusním panelu budou diskutovány možnosti praktického využití příkladu IAB v České republice. 

 

Pracovním jazykem všech akcí je angličtina bez simultánního tlumočení.

 

Registrujte se e-mailem na idea@cerge-ei.cz nebo vyplněním registračního formuláře http://bit.ly/politika_zamestnanosti, který naleznete rovněž na webu https://idea.cerge-ei.cz/

 

pdfJak lepe ridit stat - 189kB, 5.3.2018 16:24:04