ME-1

  vyzývá k účasti na

25. ročníku soutěže
Mladý ekonom roku

Termín pro zasílání prací: 20. říjen 2018

Soutěže se mohou účastnit čeští občané nebo občané působící na území České republiky do 30 let věku (platí i pro případné spoluautory). Každý z účastníků může do soutěže zaslat pouze jednu práci v rozsahu do 30 stran (do 54 tis. znaků včetně mezer) včetně abstraktu, klíčových slov a JEL klasifikace. Odbornou práci (bez uvedení identifikace autora/autorů v textu) spolu s netechnickým shrnutím v rozsahu maximálně 100 slov pro mediální propagaci v případě ocenění a vyplněnou přihláškou zasílejte na e-mailovou adresu young.economist@cse.cz nejpozději do 20. října 2018. Každý účastník soutěže se zavazuje v případě ocenění krátce prezentovat svou práci při vyhlášení výsledků soutěže v rámci 10. bienální konference České společnosti ekonomické, která se uskuteční 1. prosince 2018 na Vysoké škole ekonomické v Praze. Odměna za první místo v soutěži Mladý ekonom roku činí 20 000 Kč, za druhé místo 10 000 Kč a za třetí místo 5 000 Kč. Prezident společnosti může dále udělit „Cenu Karla Engliše“ za nejlepší práci zabývající se českou hospodářskou politikou. „Čestným uznáním prezidenta ČSE za vynikající práci“ může být rovněž oceněna práce autora do 25 let věku, který nebyl ČSE v minulosti oceněn. Případné dotazy zasílejte na adresu young.economist@cse.cz.

Soutěž je podporována Radou vědeckých společností České republiky. Mediálním partnerem soutěže je Bankovnictví. 

ME-2

 K zasílání soutěžních prací jsou vybízeni nejen členové ČSE!

pdfMladý ekonom-výzva - 228kB, 18.6.2018 17:38:41
docxMladý ekonom-přihláška - 36kB, 18.6.2018 17:38:41