Kolektivní členství

Kolektivním členem ČSE se může stát právnická osoba, která finančně, materiálně nebo jiným způsobem podporuje ČSE, souhlasí s jejími cíli, o členství představenstvo ČSE písemně požádá a určí osobu, která ji bude zastupovat na valném shromáždění ČSE, popř. v jiných orgánech ČSE, a to s hlasem poradním.

Výše členského příspěvku - kolektivní členství

Kolektivní členství v roce 2018:

- základní členství min. 5 000 Kč

- zlaté členství min. 10 000 Kč

- hlavní/generální partner min. 25 000 Kč

 

Obsah členství:

 

 Základní členství individuální zahrnuje:

-        účast zdarma na výroční konferenci, resp. valném shromáždění (odborná přednáška – diskuse)

-        předplatné Zpravodaje ČSE zdarma s informacemi z dění v oblasti ekonomie a odborného souhrnu z aktivit Společnosti

-        pravidelné informování o akcích a aktivitách ČSE a vstup na ně zdarma

 

Kolektivní členství "základní" zahrnuje:

-        možnost účasti na výroční konferenci bez povinnosti platit účastnický poplatek – až 5 osob (studentů) zdarma

-        právo prezentovat se jako kolektivní člen ČSE (na webu, akreditacích, propagačních materiálech, odborných akcích aj.)

-        právo představit svou instituci v rámci projektu „Experti do škol“ (mezi středoškoláky v ČR)

-        uvedení názvu instituce mezi kolektivními členy na webu ČSE

-        právo navrhovat významné představitele z vlastní instituce v soutěžích vyhlašovaných ČSE

 

Kolektivní členství "zlaté" zahrnuje:

-        možnost účasti na výroční konferenci bez povinnosti platit účastnický poplatek – až 10 osob (studentů) zdarma

-        informování o odborných aktivitách kolektivního člena (workshopy, konference, úspěchy ve výzkumu) prostřednictvím interní databáze Společnosti v široké členské základně ČSE, odborné komunitě a partnerských institucích (ČNB, komerčních bankách ad.) – nejen přes web, ale rovněž prostřednictvím e-mailových kontaktů

-        právo prezentovat se certifikátem zlatého člena ČSE (na webu, akreditacích, propagačních materiálech, odborných akcích aj.)

-        právo představit svou instituci v rámci projektu „Experti do škol“ (mezi středoškoláky v ČR)

-        uvedení názvu instituce mezi kolektivními členy na webu ČSE

-        právo navrhovat významné představitele z vlastní instituce v soutěžích vyhlašovaných ČSE

 

Hlavní/generální partner ČSE

-        možnost účasti na výroční konferenci bez povinnosti platit účastnický poplatek – až 20 osob zdarma

-        informování o odborných aktivitách kolektivního člena (workshopy, konference, úspěchy ve výzkumu) prostřednictvím interní databáze Společnosti v široké členské základně ČSE, odborné komunitě a partnerských institucích (ČNB, komerčních bankách ad.)

-        právo prezentovat se certifikátem hlavního/generálního partnera ČSE (na webu, akreditacích, propagačních materiálech, odborných akcích aj.)

-        právo nechat se uvést jako hlavní/generální partner ČSE na webu Společnosti

 

Hlavní mediální partner ČSE

-        propagace příslušného média na webu ČSE

-        propagace příslušného média na akcích a konferenci ČSE

-        propagace příslušného média ve Zpravodaji ČSE

-        exkluzivní zprostředkování pro rozhovory s významnými ekonomy z Česka a zahraničí, kteří vystupují na výroční konferenci ČSE (vč. informací z nich)

-        medailonky a informace o významných osobnostech oceněných ČSE

-        zprostředkování kontaktů na ekonomy (členy ČSE) vzhledem k jejich odbornému zaměření

 


 

docŽádost o kolektivní členství - 25kB, 17.5.2010 08:56:21
docxObsah členství - 17kB, 2.10.2017 19:25:01