Náklady na činnost ČSE (administrace, konference, valná shromáždění, semináře atd.) jsou hrazeny z těchto zdrojů:

- členské příspěvky individuálních členů

- příspěvky kolektivních členů

- dotace od institucí grantového a nadačního rázu (v posledních letech zejména Rada vědeckých společností, Nadace CERGE-EI)