Pobočka ČSE v Českých Budějovicích funguje při Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, která je zároveň kolektivním členem ČSE.

Vedení pobočky zvolené pro období červen 2017 až červen 2019:

Milan Jílek (EF JU České Budějovice) - předseda (jilek@ef.jcu.cz)
Vladimír Jandík (EF JU České Budějovice)
Dagmar Škodová Parmová (EF JU České Budějovice) 
Pavlína Hejduková (FEK ZČU Plzeň)