Pobočka ČSE v Ostravě funguje při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava, která je zároveň kolektivním členem ČSE.

Vedení pobočky zvolené pro období říjen 2018 – říjen 2020:
Eva Kolcunová (EkF VŠB-TUO) – předsedkyně do července 2019 (eva.kolcunova@vsb.cz)
Aleš Melecký (EkF VŠB-TUO) – převezme funkci předsedy (ales.melecky@vsb.cz)
Martin Hodula (EkF VŠB-TUO)
Martin Macháček (EkF VŠB-TUO)
Milan Šimek (EkF VŠB-TUO)
Monika Šulganová (EkF VŠB-TUO)