Kolektivním členem, partnerem ČSE, se může stát právnická osoba, která finančně, materiálně nebo jiným způsobem podporuje ČSE, souhlasí s jejími cíli, o členství představenstvo ČSE písemně požádá a určí osobu, která ji bude zastupovat na valném shromáždění ČSE, popř. v jiných orgánech ČSE, a to s hlasem poradním.

Za podporu činnosti ČSE v uplynulých letech děkujeme následujícím partnerům:

 • Bankovní institut vysoká škola, a.s.
 • CERGE-EI
 • Česká národní banka
 • Česká spořitelna, a.s.
 • ČSOB, a.s.
 • Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita, České Budějovice
 • Ekonomická fakulta, Vysoká škola báňská-Technická Univerzita v Ostravě
 • Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity
 • Institut ekonomických studií, UK FSV
 • Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice
 • Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné - Slezská univerzita v Opavě
 • Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
 • Raiffeisenbank, a.s.
 • Rozhodčí soud České republiky, k.s. 
 • Škoda Auto Vysoká škola, o.p.s.
 • Ústav práva a právní vědy, o.p.s.
 • Vysoká škola ekonomická v Praze
 • Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s.
 • Vysoká škola finanční a správní, a.s.

Významnou podporu činnosti ČSE dlouhodobě poskytují také Nadace CERGE-EI a Rada vědeckých společností České republiky.