Kolektivním členem, partnerem ČSE, se může stát právnická osoba, která finančně, materiálně nebo jiným způsobem podporuje ČSE, souhlasí s jejími cíli, o členství představenstvo ČSE písemně požádá a určí osobu, která ji bude zastupovat na valném shromáždění ČSE, popř. v jiných orgánech ČSE, a to s hlasem poradním.

Za podporu činnosti ČSE děkujeme následujícím partnerům:

Generální partneři ČSE
- Česká národní banka
- Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita v Brně

Zlaté členství ČSE
-Ekonomická fakulta, Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě
- Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně
- Vysoká škola finanční a správní, a.s.

Základní členství ČSE
- Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
- Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Liberci
- Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice
- Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
- Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě
- Škoda Auto Vysoká škola, o.p.s.
- Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s.
- Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS

Významnou podporu činnosti ČSE dlouhodobě poskytují také Nadace CERGE-EI a Rada vědeckých společností České republiky.

ČSE nefinančně podpořily rovněž CERGE-EI, IES FSV Univerzity Karlovy v Praze a Vysoká škola ekonomická v Praze.