ČSE

 

  vyzývá k účasti na

 

25. ročníku soutěže
Mladý ekonom roku

 

Termín pro zasílání prací: 20. říjen 2018

Soutěže se mohou účastnit čeští občané nebo občané působící na území České republiky do 30 let věku (platí i pro případné spoluautory). Každý z účastníků může do soutěže zaslat pouze jednu práci v rozsahu do 30 stran (do 54 tis. znaků včetně mezer) včetně abstraktu, klíčových slov a JEL klasifikace. Odbornou práci (bez uvedení identifikace autora/autorů v textu) spolu s netechnickým shrnutím v rozsahu maximálně 100 slov pro mediální propagaci v případě ocenění a vyplněnou přihláškou zasílejte na e-mailovou adresu young.economist@cse.cz nejpozději do 20. října 2018. Každý účastník soutěže se zavazuje v případě ocenění krátce prezentovat svou práci při vyhlášení výsledků soutěže v rámci 10. bienální konference České společnosti ekonomické, která se uskuteční 1. prosince 2018 na Vysoké škole ekonomické v Praze. Odměna za první místo v soutěži Mladý ekonom roku činí 20 000 Kč, za druhé místo 10 000 Kč a za třetí místo 5 000 Kč. Prezident společnosti může dále udělit „Cenu Karla Engliše“ za nejlepší práci zabývající se českou hospodářskou politikou. „Čestným uznáním prezidenta ČSE za vynikající práci“ může být rovněž oceněna práce autora do 25 let věku, který nebyl ČSE v minulosti oceněn. Případné dotazy zasílejte na adresu young.economist@cse.cz.

Soutěž je podporována Radou vědeckých společností České republiky. Mediálním partnerem soutěže je Bankovnictví.

 K zasílání soutěžních prací jsou vybízeni nejen členové ČSE!


Mladý ekonom-výzva.pdf (8.11.2018)

Mladý ekonom-přihláška.docx (8.11.2018)

Statut soutěže o cenu Mladý ekonom roku.pdf (8.11.2018)


ČSE
Czech Economic Society and Slovak Economic Association Meeting on 12-13 September 2019 in Brno

3.4.2019 22:53

Detaily
Workshop Labor Market Challenges 29.5.2019 v Praze

26.2.2019 21:29

Detaily
Zpráva o činnosti ČSE 2018

14.2.2019 14:00

Detaily