ČSE

Vyhlášení Ceny ČSE za dlouhodobý přínos k rozvoji českého ekonomického učení

Česká společnost ekonomická vyzývá k předkládání návrhů na udělení Ceny ČSE za dlouhodobý přínos k rozvoji českého ekonomického učení. Návrh musí být podán na nominačním formuláři a musí obsahovat stručné, avšak výstižné zdůvodnění, jehož obsahem je popis přínosu navrhované osoby k rozvoji ekonomického učení. Cenu lze udělit i společně skupině ekonomů, je-li jejich přínos nedílný.  

Návrhy lze podávat do 30. září 2018 na emailovou adresu cse@cse.cz.

Představenstvo ČSE se návrhy bude zabývat na svém podzimním zasedání. Jejich projednávání se řídí statutem ceny. Členové ČSE mají právo zasílat představenstvu návrhy na udělení ceny. Představenstvo se návrhem podaným členem ČSE zabývá tehdy, pokud si jej osvojí alespoň jeden člen představenstva.

 

Cena bude slavnostně předána v průběhu 10. bienální konference ČSE v Praze 1. prosince 2018. Součástí předání ceny bude přednáška jejího nositele.


Nominační formulář.docx (8.11.2018)


ČSE
Zpráva o činnosti ČSE 2018

14.2.2019 14:00

Detaily
Česká společnost ekonomická udělila cenu Mladý ekonom roku 2018

29.12.2018 15:33

Detaily
Laureátkou Ceny Kateřiny Šmídkové je pro rok 2018 Zuzana Havránková

29.12.2018 15:25

Detaily