Cena Kateřiny Šmídkové

Cena je udělována na památku významné české ekonomky prof. Kateřiny Šmídkové, dlouholeté členky představenstva ČSE, profesorky ekonomie na IES FSV UK a ředitelky samostatného odboru ekonomického výzkumu ČNB. Smyslem Ceny je ocenit ekonomky českého i zahraničního původu dlouhodobě působící v ČR a ekonomky českého původu působící v zahraničí s mimořádně kvalitní publikační činností a podpořit jejich další profesní rozvoj.

 

Vážení členové ČSE,

Česká společnost ekonomická vyzývá k nominacím na v pořadí již šestou Cenu Kateřiny Šmídkové

Termín pro zasílání návrhů: 8. říjen 2024

Cena je spojena s peněžitou odměnou ve výši 100 tisíc Kč financovanou z prostředků Svěřenského fondu Kateřiny Šmídkové. Členové ČSE mají právo zasílat návrhy na udělení Ceny. Komise rozhodující o udělení ceny se návrhem podaným členem ČSE zabývá tehdy, pokud si jej osvojí alespoň jeden člen představenstva.  Návrhy na udělení ceny je třeba zaslat na emailovou adresu cse@cse.cz do 8. října 2024 s vyplněným nominačním formulářem. 

Cena bude slavnostně předána v průběhu 13. bienální konference ČSE v Praze, 29.-30. listopadu 2024. Součástí předání ceny bude přednáška jejího nositele. 

Nominační formulář a statut ceny jsou k dispozici na webové stránce https://cse.cz/page/vyhlaseni-vyzvy-k-nominacim-na-cenu-kateriny-smidkove.

 
Zpět