Online seminář Evropský plán obnovy – revoluce v rozpočtu EU 26.11.2020

Vážení příznivci ekonomie,

dovoluji si Vás pozvat na online seminář VŠ PRIGO s názvem Evropský plán obnovy – revoluce v rozpočtu EU“. S přednáškou vystoupí ekonomická analytička Mgr. Pavlína Žáková, Ph.D. ve čtvrtek 26. listopadu 2020 od 13.30 hod. (v původním termínu 23. 10. 2020 byla avízovaná přednáška zrušena z důvodu onemocnění přednášející).

Přednáška bude dostupná online přes aplikace MS Teams. Link na přednášku: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmQzNmE3ZDItNTQ0NS00YzlmLWI2YTMtYTc5NDIwNTQ5ZTFm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226c2eed49-14b3-4d8c-bf83-ff4e0c509317%22%2c%22Oid%22%3a%226237d8b7-c017-4802-ac8f-811221ac368f%22%7d

Další informace naleznete v přiložené pozvánce.


DrZakova_PRIGO_2020.pdf (25.11.2020)Zpět