2006-11-14 - Cenu ČSE za dlouhodobý přínos získal prof. Karel Kouba

Praha, 14.11.2006

Česká společnost ekonomická udělila

CENU ČSE ZA DLOUHODOBÝ PŘÍNOS K ROZVOJI ČESKÉHO EKONOMICKÉHO UČENÍ

Prof. Ing. Karlu Koubovi, DrSc.

a to za významný příspěvek k analýze systémových změn ekonomiky
a ekonomických reforem.

Česká společnost ekonomická (ČSE) příležitostně uděluje tuto cenu významným osobnostem české ekonomické vědy, které svým dílem obohatily studnici ekonomického poznání. Karel Kouba je druhým laureátem této ceny.

Prof. Ing. Karel Kouba, DrSc. je profesorem katedry institucionální ekonomie Institutu ekonomických studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. S výjimkou vynuceného působení v podnikové sféře v letech 1971 až 1988 strávil celý svůj profesní život na domácích
i zahraničních univerzitách a ve výzkumných institutech. Byl významným představitelem českého ekonomického myšlení v reformním období 60. let minulého století. V letech 1964-1971 pracoval v Ekonomické ústavu ČSAV, v letech 1969-1970 byl jeho ředitelem. Zároveň byl v r. 1968 zvolen předsedou Československé ekonomické společnosti a tuto funkci zastával do roku 1970. V letech 1988-1991 působil v Prognostické ústavu ČSAV, od té doby zastává svou současnou pozici na FSV UK. V tomto období až do současnosti se zabýval zejména studiem procesu ekonomické transformace a z akademické půdy aktivně a originálně přispíval do zásadních hospodářskopolitických debat naší nedávné minulosti. Byl členem některých poradních orgánů vlády ČR, vědeckých rad několika domácích vysokých škol a redakčních rad řady odborných ekonomických časopisů.

Cena bude profesoru Koubovi slavnostně předána v průběhu 4. bienální konference ČSE v sobotu 25. listopadu 2006. Při příležitosti předání ceny prof. Karel Kouba přednese přednášku na téma podle své volby.Vyhlášení 28. ročníku soutěže Mladý ekonom roku 2021

3.7.2021 22:14

Detaily
Registrace do V. ročníku Ekonomické olympiády

11.10.2020 23:37

Detaily

Starší aktuality