2007-11-01 - Cenu ČSE za dlouhodobý přínos získal prof. Jan Kmenta

Praha, 1.11.2007

Česká společnost ekonomická udělila

CENU ČSE ZA DLOUHODOBÝ PŘÍNOS ČESKÉMU EKONOMICKÉMU UČENÍ

Prof. Janu Kmentovi, Ph.D., 

a to za významný příspěvek k rozvoji ekonometrie.
 
Česká společnost ekonomická příležitostně uděluje tuto cenu významným osobnostem české ekonomické vědy, které svým dílem obohatily studnici ekonomického poznání. Jan Kmenta je v pořadí třetím laureátem této ceny. Vůbec poprvé však byla tato cena udělena ekonomovi českého původu, který větší část své dosavadní profesní kariéry působil v zahraničí.
 
Prof. Jan Kmenta, Ph.D. je emeritním profesorem University of Michigan a zároveň hostujícím profesorem na CERGE-EI v Praze. V roce 1955 získal bakalářský titul na University of Sydney, v roce 1959 titul M.A. a v roce 1964 doktorský titul na Stanford University. V letech 1973-1993 přednášel na University of Michigan, hostoval rovněž na několika dalších světových univerzitách. Je členem řady odborných asociací a v minulosti působil v redakčních radách mnoha renomovaných profesních časopisů. V roce 1989 získal čestný doktorát na německé University of Saarland, v roce 1998 se stal prvním držitelem medaile Karla Engliše udělované Akademií věd ČR. Z hlediska kvality a šíře publikační činnosti patří Janu Kmentovi mezi ekonomy českého původu naprosto výjimečné postavení. Je autorem mezinárodně velice uznávané učebnice The Elements of Econometrics, která byla prvně vydána v roce 1971. Byl dále co-editorem několika odborných knih, které pojednávají o metodologii konstruování ekonometrických modelů. Publikoval nespočet prací zabývajících se ekonometrickou teorií a empirií, včetně odhadů produkčních funkcí, posuzování strukturálních ekonometrických modelů a problematiky odhadů na datech s chybějícími pozorováními. Jeho práce otiskly přední světové odborné časopisy. Ve svých pracích vždy konstruktivně a metodologicky zdůrazňoval evidentně úzký vztah mezi ekonomií a ekonometrií.Po roce 1989 se Jan Kmenta aktivně zapojil do českého ekonomického vzdělávání a na CERGE-EI dovedl k doktorátu celou řadu ekonomů z nové generace. Má české a americké občanství a žije střídavě v obou zemích.
 
Podrobnější životopis Jana Kmety je k dispozici na internetové stránce http://www.cerge.cuni.cz/pdf/people/cvkmenta.pdf.

Cena bude profesoru Kmentovi slavnostně předána v průběhu Valného shromáždění ČSE, které se bude konat ve čtvrtek 22. listopadu 2007 od 17:00 na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, Opletalova 26, Praha 1. Při příležitosti převzetí ceny přednese Jan Kmenta veřejnou přednášku na téma „Ekonometrie včera a dnes“. Na tuto přednášku jsou zváni všichni příznivci ekonomie a ekonometrie.

 Vyhlášení 29. ročníku soutěže Mladý ekonom roku

12.7.2022 1:45

Česká společnost ekonomická uděluje cenu „Mladý ekonom“ ekonomům do 30 let věku, kteří ...

Detaily
12. ročník bienální konference

5.7.2022 0:08

SAVE THE DATE

Detaily
Vyhlášení Ceny ČSE za dlouhodobý přínos k rozvoji českého ekonomického učení

4.7.2022 22:35

Cenu uděluje příležitostně představenstvo ČSE vynikajícím představitelům české ekonomické ...

Detaily

Starší aktuality