2008-11-26 - Cenu ČSE za dlouhodobý přínos získal prof. Milan Sojka

Česká společnost ekonomická udělila

CENU ČSE ZA DLOUHODOBÝ PŘÍNOS ČESKÉMU EKONOMICKÉMU UČENÍ

Prof. Ing. Milanu Sojkovi, CSc., 

a to za dlouholetou aktivitu pedagogickou, publikační, organizační a vědeckou zejména v oboru dějin ekonomických teorií a dějin českého ekonomického myšlení.
 
Česká společnost ekonomická příležitostně uděluje tuto cenu významným osobnostem české ekonomické vědy, které svým dílem obohatily studnici ekonomického poznání. Milan Sojka je v pořadí čtvrtým laureátem této ceny.


Prof. Ing. Milan Sojka, CSc., získal v roce 1974 magisterský titul v oboru ekonomie na VŠE a v roce 1982 na téže škole titul kandidáta věd v oboru dějiny ekonomických teorií. V roce 1987 mu byl udělen titulu docent a v roce 1996 titul profesor, obojí opět v oboru dějin ekonomických teorií. V letech 1977-1990 působil na VŠE v oddělení dějin ekonomických teorií, od roku 1990 patřil ke kmenovým pedagogům Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd UK a zasloužil se významně o jeho rozvoj. V současnosti je na IES FSV UK vedoucím katedry institucionální ekonomie a vyučuje předměty zaměřené na vývoj českého ekonomického myšlení, přehled současných ekonomických teorií a historii ekonomického myšlení. Na VŠE přednáší peněžní teorii. Působil nebo působí mimo jiné jako člen správní rady Národohospodářského ústavu J. Hlávky, člen vedení České společnosti ekonomické, člen vědecké rady Národohospodářské fakulty VŠE, předseda pracovní skupiny pro ekonomii akreditační komise Vlády ČR a člen redakční rady Politické ekonomie a Prague Economic Papers. Je autorem nebo spoluautorem řady odborných prací a široce využívaných učebnic zejména v oborech dějin ekonomických teorií a peněžní teorie a také učebnic ekonomie pro střední školy.
 
Cena bude profesoru Sojkovi slavnostně předána v průběhu bienální konference ČSE, která se bude konat v sobotu 29. listopadu 2008 od 9:00 v budově VŠE v Praze.Vyhlášení 29. ročníku soutěže Mladý ekonom roku

12.7.2022 1:45

Česká společnost ekonomická uděluje cenu „Mladý ekonom“ ekonomům do 30 let věku, kteří ...

Detaily
12. ročník bienální konference

5.7.2022 0:08

SAVE THE DATE

Detaily
Vyhlášení Ceny ČSE za dlouhodobý přínos k rozvoji českého ekonomického učení

4.7.2022 22:35

Cenu uděluje příležitostně představenstvo ČSE vynikajícím představitelům české ekonomické ...

Detaily

Starší aktuality