2010-11-20 - Cenu ČSE za dlouhodobý přínos získal prof. Jiří Hlaváček

Česká společnost ekonomická udělila

CENU ČSE ZA DLOUHODOBÝ PŘÍNOS ČESKÉMU EKONOMICKÉMU UČENÍ

Prof. RNDr. Jiřímu Hlaváčkovi, CSc., 

a to za významný příspěvek k rozvoji mikroekonomické teorie centrálně plánované ekonomiky a později zobecněné mikroekonomické teorie „nestandardních“ jevů, která umožňuje netradiční pohled na averzi k riziku, altruismus, sounáležitost, zánik firem a další jevy.
 
Česká společnost ekonomická příležitostně uděluje tuto cenu významným osobnostem české ekonomické vědy, které svým dílem obohatily studnici ekonomického poznání. Prof. Hlaváček je v pořadí pátým laureátem této ceny.

Prof. Jiří Hlaváček je vedoucím katedry mikroekonomie a matematických metod Institutu ekonomických studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. V roce 1970 absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy a v roce 1974 získal na stejné fakultě titul doktora přírodních věd. V tomtéž roce obdržel rovněž hodnost kandidáta věd, a to na Ekonomickém ústavu ČSAV. V Ekonomickém ústavu Jiří Hlaváček působil od absolvování vysoké školy až do roku 1990, kdy se stal jedním ze spoluzakladatelů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Na této fakultě laureát vyučuje bez přerušení již dvě desetiletí, přičemž v roce 1992 se zde v oboru ekonomie habilitoval a o tři roky později v totožném oboru získal profesuru. Po roce 1989 zastával Jiří Hlaváček řadu veřejných funkcí, v letech 1991 – 1999 byl např. členem vládní rady pro vědu a výzkum, v letech 2002 – 2005 členem Rady vysokých škol, od roku 2006 je členem Akademického sněmu Akademie věd České republiky, působil v grantových agenturách apod.

Prof. Hlaváček zasvětil svůj profesní život originálnímu rozvoji mikroekonomické teorie, což mu vydobylo velké uznání v tuzemsku i zahraničí. Je autorem teorie homo se assecurans, popisující neefektivní chování podniku v centrálně plánované ekonomice a podávající důkaz nereformovatelnosti takovéto ekonomiky, posléze buduje zobecněnou mikroekonomickou teorii, která umožňuje netradiční pohled na averzi k riziku, modelování altruismu, sounáležitosti a deskripce jiných nestandardních ekonomických jevů. Mimo to se věnuje mikroekonomické analýze rizika ekonomického zániku firem a s tímto rizikem související zákonitosti chování v různých typech ekonomického klimatu a konkurence. V roce 1990 byla publikace „Institucionální souvislosti fungování ekonomiky“, kterou napsal spolu s J. Zielencem, oceněna v Ekonomickém ústavu ČSAV cenou za nejlepší teoretickou práci, o dekádu později byla kniha „Mikroekonomie sounáležitosti“, napsaná kolektivem pod jeho vedením, oceněna cenou rektora UK za nejlepší vědeckou publikaci v oboru společenských věd. Životopis a seznam publikací laureáta jsou k dispozici na internetové stránce http://ies.fsv.cuni.cz/cs/staff/hlavacekj.

Cena bude profesoru Hlaváčkovi slavnostně předána v průběhu VI. bienální konference ČSE, která se bude konat v sobotu 27. listopadu 2010 od 9:00 v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze. Při příležitosti převzetí ceny přednese Jiří Hlaváček veřejnou přednášku na téma podle své volby. Na tuto přednášku jsou zváni všichni příznivci ekonomie.Vyhlášení 29. ročníku soutěže Mladý ekonom roku

12.7.2022 1:45

Česká společnost ekonomická uděluje cenu „Mladý ekonom“ ekonomům do 30 let věku, kteří ...

Detaily
12. ročník bienální konference

5.7.2022 0:08

SAVE THE DATE

Detaily
Vyhlášení Ceny ČSE za dlouhodobý přínos k rozvoji českého ekonomického učení

4.7.2022 22:35

Cenu uděluje příležitostně představenstvo ČSE vynikajícím představitelům české ekonomické ...

Detaily

Starší aktuality