Česká společnnost ekonomická udělila CENU ČSE ZA DLOUHODOBÝ PŘÍNOS K ROZVOJI ČESKÉHO EKONOMICKÉHO UČENÍ prof. RNDr. Ing. Františku Turnovcovi CSc.

za rozvoj kooperativní teorie her a její využití v oblastech tvorby hospodářské politiky a kolektivního rozhodování v komplikovaných vlastnických strukturách.

Česká společnost ekonomická (ČSE) příležitostně uděluje tuto cenu významným osobnostem české ekonomické vědy, které svým dílem obohatily studnici ekonomického poznání. František Turnovec je v pořadí šestým laureátem této ceny.

Prof. Turnovec je profesorem Institutu ekonomických studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy (IES FSV UK). Má za sebou bohatou kariéru v oblastech matematické ekonomie a příbuzných oborů. Vystudoval matematickou ekonomii, posléze získal malý doktorát z matematiky a velký doktorát z ekonomie. Již od 70. let působil jako hostující profesor na zahraničních univerzitách, konkrétně na University of Louvain, Institute for Advanced Studies a Vienna Institute for International Economic Studies. V letech 1993-2000 působil na CERGE-EI, kde byl mezi roky 1994-1999 ředitelem. Od roku 2000 je profesorem ekonomie na IES FSV UK. V roce 2001 získal od Evropské komise pozici Jean Monnet Permanent Course Chair in Economics of European Integration za kurz o mikroekonomii evropské integrace. Publikoval 58 článků a 22 monografií. Citace na jeho články se objevily v širokém spektru časopisů včetně Journal of Economic Perspectives, European Journal of Political Economy, World Politics, Annual Review of Political Science, Theory and Decision, Group Decision and Negotiation, Mathematical Intelligencer, Journal of Theoretical Politics, Public Choice, Journal of Common Market Studies či European Journal of Political Research. Ukázkou významu v oboru je příspěvek prof. Turnovce do knihy Power, Freedom, and Voting (Braham, Matthew; Steffen, Frank eds.) (2008), který byl publikován vedle příspěvků světových veličin formálního modelování kolektivního rozhodování.

Prof. Turnovec je známý jako obětavý organizátor a školitel. Vychoval celou řadu doktorandů na několika různých pracovištích, za poslední dvě dekády zejména na CERGE-EI a IES FSV UK. Dodnes je aktivní v akademickém životě a pomáhá akademické komunitě díky členství v mnoha komisích (národní rada COST, GAČR, oborové rady mnoha fakult) a redakčních radách celé řady odborných časopisů, včetně European Journal of Political Economy. Podílel se na zakládání časopisu Central European Journal of Operations Research a aktuálně je šéfredaktorem časopisu Czech Economic Review. Životopis a seznam publikací laureáta jsou k dispozici na internetové stránce http://ies.fsv.cuni.cz/cs/staff/turnovec.

Cena byla profesoru Turnovcovi slavnostně předána v průběhu VII. bienální konference ČSE, která se konala v sobotu 24. listopadu 2012 v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze. Při příležitosti převzetí ceny přednesl František Turnovec veřejnou přednášku na téma rozdělení národního a politického vlivu v Evropském parlamentu.

V Praze, 24. listopadu 201231. ročník soutěže Mladý ekonom roku

24.6.2024 15:26

Česká společnost ekonomická uděluje každoročně cenu „Mladý ekonom roku“ ekonomům do 30 ...

Detaily
Cena ČSE za dlouhodobý přínos k rozvoji českého ekonomického myšlení

24.6.2024 14:40

Cenu uděluje příležitostně představenstvo ČSE vynikajícím představitelům české ekonomické ...

Detaily
Cena Kateřiny Šmídkové

24.6.2024 14:13

Cena je udělována na památku významné české ekonomky prof. Kateřiny Šmídkové, dlouholeté ...

Detaily

Starší aktuality