Experti do škol

Účelem projektu Experti do škol je seznámit studenty středních škol z projektu v České republice s aktuálním ekonomickým děním z pohledu uznávaných českých ekonomů z řad vysokoškolských pedagogů a finančních odborníků. Cílem je přiblížit středoškolským studentům ekonomii v praxi a motivovat je ke studiu na vysokých školách s ekonomickým zaměřením. Projekt probíhá formou přednášek na středních školách, kdy střední školy vybírají ze seznamu témat, viz níže, a pomocí webového formuláře domlouvají přednášky s přednášejícím. Přednášky s diskusí jsou v délce 90 minut, pokud není u tématu uvedeno jinak. Po realizaci přednášky obě strany vyplní dotazník spokojenosti. Oficiálním partnerem projektu je Česká národní banka. Projekt je podporován Radou vědeckých společností ČR a Nadací CERGE-EI.

Ing. Jiří Alina, Ph.D. - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Témata přednášek
 • (Při)měřené ceny pohonných hmot
 • Pojištění jak ho neznáme
Regiony
 • Jihočeský kraj

Ing. Hana Bartková, Ph.D. - Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Témata přednášek
 • Úvod do problematiky mezinárodních aspektů finančního účetnictví a výkaznictví
Regiony
 • Moravskoslezský kraj
Jiří Dušek

doc. Ing. Jiří Dušek, Ph.D. - Vysoká škola evropských a regionálních studií, z.ú.

Ekonom zaměřený na problematiku sociálně ekonomického rozvoje regionů a měst

Témata přednášek
 • Česká republika a přijetí Eura
 • Ekonomika Evropské unie
 • Aktuální problémy Evropské unie
 • Dluhová krize v eurozóně
 • Euro a Evropská měnová unie
 • Korupce
 • Regionální a strukturální politika EU
 • Rozpočet Evropské unie
 • Veřejné finance
Regiony
 • Jihočeský kraj
 • Středočeský kraj
Kateřina Dvoroková

Ing. Kateřina Dvoroková, Ph.D. - Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Ekonomka zaměřená na problematiku měnové politiky eurozóny

Témata přednášek
 • EU a reforma mezinárodního měnového systému
 • Reakce Evropské centrální banky na finanční krizi
Regiony
 • Hlavní město Praha
 • Moravskoslezský kraj
Jan Filáček

PhDr. Jan Filáček, Ph.D. - Česká národní banka

Ekonom zaměřený na strategii a komunikaci měnové politiky

Témata přednášek
 • Měnová politika ČNB, její vliv na chování domácností a firem, aktuální dilemata měnové politiky v kontextu domácího i světového vývoje, přijetí eura
Regiony
 • Hlavní město Praha
 • Středočeský kraj
Jakub Fischer

Prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. - Vysoká škola ekonomická v Praze

Děkan fakulty, věnující se též ekonomické statistice (statistickému zachycení ekonomických jevů a procesů). Přednáší i online přes Youtube.

Témata přednášek
 • "Pepa z Litvínova" (Důsledky finanční negramotnosti)
 • "Ministr zdravotnictví varuje, ministr financí děkuje" (Spotřební daně)
 • "Statistika není nuda: jak se vyznat v cenných údajích?" (Měření ekonomiky)
Regiony
 • Celá ČR
Petr Frischmann

JUDr. Petr Frischmann, Ph.D. - Škoda Auto Vysoká Škola

Advokát zabývající se korporátním právem, právem duševního vlastnictví a ochranou spotřebitele

Témata přednášek
 • Ochrana spotřebitele před agresivními a klamavými obchodními praktikami
 • Teorie a praxe řešení sporů
 • Umění obchodního vyjednávání
 • Jsme vydáni reklamě opravdu zcela napospas?
Regiony
 • Hlavní město Praha
Jana Hakalová

Ing. Jana Hakalová, Ph.D. - Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Vedoucí Katedry účetnictví a daní

Témata přednášek
 • Audit v účetnictví (aneb auditing v kostce)
 • Jak rychle a správně číst v účetních výkazech a v příloze podnikatelských subjektů a jak se orientovat v hodnocení účetní závěrky a výroční zprávy auditorem
 • Novinky v účetnictví a daních
 • Digitalizace, automatizace a robotizace v účetnictví - aneb převezmou v budoucnu práci účetních roboti?
 • Kryptoměny – účetní a daňový pohled
 • Daňová evidence podnikatelů
Regiony
 • Moravskoslezský kraj
Mojmír Hampl

Ing. Mojmír Hampl, MSc., Ph.D. - Institut ekonomického vzdělávání, Praha

Témata přednášek
 • Podstata současného peněžního systému – aneb elastické peníze v kostce
Regiony
 • Hlavní město Praha
 • Královéhradecký kraj
 • Pardubický kraj
 • Středočeský kraj
 • Zlínský kraj
Petr Jakubík

Doc. PhDr. Ing. et Ing. Petr Jakubík, Ph.D. et Ph.D. - European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), Univerzita Karlova v Praze

Makroekonom zaměřený na problematiku finančních institucí, stabilitu finančního sektoru a jeho interakci s reálnou ekonomikou. Přednáší i online přes Webex.

Témata přednášek
 • Ekonomická krize a finanční stabilita, systémové riziko
 • Řízení rizik v bankách, bankovní sektor a jeho význam pro ekonomiku, sektor nebankovních institucí
Regiony
 • Hlavní město Praha
 • Plzeňský kraj
 • Středočeský kraj
Petr Janský

Doc. Petr Janský, Ph.D. - Univerzita Karlova (IES FSV) a Akademie Věd (CERGE-EI)

Ekonom zkoumající veřejné finance, nerovnosti a daňové ráje

Témata přednášek
 • Ekonomie chudoby a daní u nás i ve světě
Regiony
 • Hlavní město Praha
 • Jihomoravský kraj
Zbyněk Kalabis

Ing. Zbyněk Kalabis - Bankovní institut vysoká škola, a.s. (dřívější zaměstnání)

Ekonom zabývající se bankovnictvím a jeho historií

Témata přednášek
 • Boj bank proti praní špinavých peněz
 • Peníze a jejich padělání
 • Rizika v bankách a jejich řízení
 • Střípky z historie bankovnictví
 • Střípky z historie mincovnictví
 • Vztah islámu a křesťanství k úročení
Regiony
 • Hlavní město Praha
 • Jihočeský kraj
 • Karlovarský kraj
 • Královéhradecký kraj
 • Liberecký kraj
 • Pardubický kraj
 • Plzeňský kraj
 • Středočeský kraj
 • Ústecký kraj
Svatopluk Kapounek

Doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D. - Mendelova univerzita v Brně

Přednášející a vedoucí výzkumných týmů v oblasti měnové politiky, mezinárodních financí, kapitálových trhů a bankovnictví. Přednáší i online přes Teams či cokoli jiného.

Témata přednášek
 • Česká koruna - minulost, současnost a budoucnost
 • Aktuální problémy měnové politiky
Regiony
 • Jihomoravský kraj
Eva Kolcunová

Dr. Ing. Eva Kolcunová - Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Témata přednášek
 • Korupce v ČR (Proč je tak těžké bojovat s korupcí v ČR?)
Regiony
 • Moravskoslezský kraj
Lubor Lacina

Prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. - Mendelova universita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, ústav financí, think tank Mendelovo evropské centrum

Dlouhodobě se zabývá problematikou měnové integrace a členstvím České republiky v EU. Přednáší i online.

Témata přednášek
 • Česká republika a přijetí Eura
 • Krize eurozóny a její řešení
 • Politiky Evropské unie - jak členské země spolurozhodují a prosazují své zájmy
 • Migrační krize a role Evropské unie
 • Rozpočet Evropské unie
Regiony
 • Jihomoravský kraj
 • Kraj Vysočina
 • Zlínský kraj
Hana Lipovská

Ing. Hana Lipovská - Masarykova univerzita Brno

Přednáší i online.

Témata přednášek
 • Rodokmen peněz a význam jejich původu pro řešení současné ekonomické krize
 • Veřejný dluh České republiky (Kdo komu dluží a kdo to bude platit)
Regiony
 • Jihomoravský kraj

Prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. - Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Přednáší i online přes OBS Studio, Teams či cokoli jiného.

Témata přednášek
 • Ekonomie jako sociální věda
Regiony
 • Hlavní město Praha
 • Jihomoravský kraj
 • Moravskoslezský kraj
Přemysl Mička

JUDr. Ing. Přemysl Mička, CSc. - V důchodu (předtím Česká národní banka)

Témata přednášek
 • Česká republika v Evropské unii (ekonomické otázky)
Regiony
 • Hlavní město Praha
 • Středočeský kraj
Daniel Münich

Doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D. - CERGE-EI, společné akademické pracoviště Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR

Ekonom zaměřený na problematiku ekonomie školství, vzdělávání, trhu práce, vědy a výzkumu, hodnocení veřejných politik. Přednáší i online.

Témata přednášek
 • Český vzdělávací systém v mezinárodním srovnání pohledem oboru a empirických výzkumů ekonomie školství a vzdělávání
Regiony
 • Celá ČR
Marcela Palochová

Ing. Marcela Palochová, Ph.D. - Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Ekonomka zaměřená na problematiku vnitropodnikového účetnictví, manažerského účetnictví a kalkulací

Témata přednášek
 • Vnitropodnikové účetnictví – známé i neznámé
 • Problematika kalkulací a jejich využití pro oceňování zásob vlastní výroby
 • Rozpočty a kalkulace - vážně i nevážně
 • Novinky v účetnictví a daních
Regiony
 • Moravskoslezský kraj
Marcela Papalová

Ing. Marcela Papalová, Ph.D. - Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Podnikání, podnikatelské strategie, krizová komunikace

Témata přednášek
 • Podnikání v ČR
Regiony
 • Moravskoslezský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Zlínský kraj
Vladimír Pikora

Ing. Vladimír Pikora, Ph.D. - Next Finance

Přednáší i online.

Témata přednášek
 • Stav globální ekonomiky a ekonomiky ČR
Regiony
 • Hlavní město Praha
Yvetta Pšenková

Ing. Yvetta Pšenková, Ph.D. - Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Témata přednášek
 • Mzdová problematika z pohledu zaměstnanců a zaměstnavatelů
 • Účetnictví a daně podnikajících fyzických osob
 • Možnosti podnikání fyzických a právnických osob - účetní a daňové aspekty
 • Zdravotní a sociální pojištění OSVČ
 • Mzdová problematika z pohledu zaměstnanců a zaměstnavatelů
Regiony
 • Moravskoslezský kraj
Jarmila Rybová

Ing. Jarmila Rybová, Ph.D. - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Vysokoškolský pedagog se zaměřením na problematiku zdanění včetně správy daní, daňovou evidenci a podvojné účetnictví

Témata přednášek
 • Daňový systém České republiky
 • Kdo nese daňové břemeno a jak je těžké?
 • Které příjmy musíme zdanit a kdo nám s tím může pomoci?
Regiony
 • Jihočeský kraj
 • Středočeský kraj
Karina Tatek Benetti

Bc. Ing. Karina Tatek Benetti, Ph.D. - Technická univerzita v Liberci, Newton College a.s.

Přednáší i online přes Skype či cokoli jiného.

Témata přednášek
 • Finanční gramotnost aneb jak se nedostat do finančních problémů
 • Optimální pojistná ochrana – vybrané problémy životních pojištění
 • Optimální pojistná ochrana – vybrané problémy neživotních pojištění
 • Optimální pojistná ochrana – na co si dát pozor při sepisování pojistné smlouvy
 • Spotřební úvěry − na co si dát pozor při sjednávání tohoto typu úvěrů
 • Mikroekonomie trochu jinak
 • Makroekonomické ukazatele ČR v porování s EU
 • Sociální politika ČR aneb, jak se připravit na nečekané životní situace
 • Proč se nebát statistiky
 • Jak nastartovat vlastní business
 • Time management - jak být pánem svého času
Regiony
 • Liberecký kraj
 • Středočeský kraj
Jan Vejmělek

Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA - Fakulta financí a účetnictví, VŠE v Praze, Komerční banka, a.s.

Ekonom se zaměřením na makroekonomii otevřené ekonomiky, makroekonomickou analýzu a finanční trhy. Přednáší i online přes Skype for Business.

Témata přednášek
 • Makroekonomická prognóza české ekonomiky
 • Makroekonomický model Komerční banky
 • Globální ekonomický výhled
Regiony
 • Hlavní město Praha
 • Jihočeský kraj
 • Středočeský kraj
Eva Zamrazilová

Doc. Ing. Eva Zamrazilová, CSc. - Vysoká škola ekonomická v Praze, Národní rozpočtová rada

Makroekonomická analýza, hospodářská politika

Témata přednášek
 • Inflace - co to je a jak se měří
 • Nezaměstnanost v ČR
 • Veřejné finance a nezávislé fiskální instituce
 • Veřejné finance - proč nenavyšovat zadlužení
Regiony
 • Hlavní město Praha
 • Středočeský kraj

Nenašli jste, co jste hledali?

Pokusíme se vám připravit přednášku na míru.

Jaroslav Ambrož
Koordinátor projektu Experti do škol:
Jaroslav Ambrož
 vzdelavani@cse.cz
 +420 606 791 223