Experti do škol

Účelem projektu Experti do škol je seznámit studenty středních škol z projektu v České republice s aktuálním ekonomickým děním z pohledu uznávaných českých ekonomů z řad vysokoškolských pedagogů a finančních odborníků. Cílem je přiblížit středoškolským studentům ekonomii v praxi a motivovat je ke studiu na vysokých školách s ekonomickým zaměřením. Projekt probíhá formou přednášek na středních školách, kdy střední školy vybírají ze seznamu témat, viz níže, a pomocí webového formuláře domlouvají přednášky s přednášejícím. Přednášky s diskusí jsou v délce 90 minut, pokud není u tématu uvedeno jinak. Po realizaci přednášky obě strany vyplní dotazník spokojenosti. Oficiálním partnerem projektu je Česká národní banka. Projekt je podporován Radou vědeckých společností ČR a Nadací CERGE-EI.

Emil Adámek

Ing. Emil Adámek, Ph.D. - Vysoká škola PRIGO, z.ú.

Ekonom zabývající se měnovou politikou

https://www.vs-prigo.cz/emil-adamek/

Témata přednášek
 • Máme zavést euro?
Regiony
 • Moravskoslezský kraj

Ing. Jiří Alina, Ph.D. - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Témata přednášek
 • (Při)měřené ceny pohonných hmot
 • Pojištění jak ho neznáme
Regiony
 • Jihočeský kraj

Ing. Hana Bartková, Ph.D. - vyučovala na: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Témata přednášek
 • Úvod do problematiky mezinárodních aspektů finančního účetnictví a výkaznictví
Regiony
 • Moravskoslezský kraj
Martin Černek

PhDr. Ing. Martin Černek, Ph.D., MBA - Vysoká škola PRIGO, z.ú.

Ekonom zabývající se podnikatelskou etikou a společenskou odpovědností firem

https://www.vs-prigo.cz/martin-cernek/

Témata přednášek
 • Obchodní (podnikatelská) etika
 • Společenská odpovědnost firem a organizací (CSR)
Regiony
 • Moravskoslezský kraj
Radim Chvaja

Mgr. Radim Chvaja - Vysoká škola PRIGO, z.ú.

Výzkumník zabývající se experimenty ve společenských vědách

https://www.vs-prigo.cz/radim-chvaja/

Témata přednášek
 • Experimenty v ekonomii a sociální vědě.
Regiony
 • Moravskoslezský kraj
Jiří Dušek

doc. Ing. Jiří Dušek, Ph.D. - Vysoká škola evropských a regionálních studií, z.ú.

Ekonom zaměřený na problematiku sociálně ekonomického rozvoje regionů a měst. Přednáší i online přes MS Teams.

Témata přednášek
 • Aktuální problémy a výzvy Evropské unie
 • Česká republika a přijetí Eura
 • Dluhová krize v eurozóně
 • Ekonomie jako věda, pojmy, systémy
 • Ekonomika Evropské unie
 • EU a mezinárodní organizace
 • Euro a Evropská měnová unie
 • Fiskální politika
 • Korupce
 • Makroekonomické ukazatele
 • Měnová politika
 • Peníze a jejich funkce
 • Regionální a strukturální politika EU
 • Role státu v tržní ekonomice (státní rozpočet, daňový systém, hospodářský cyklus)
Regiony
 • Hlavní město Praha
 • Jihočeský kraj
 • Kraj Vysočina
 • Plzeňský kraj
 • Středočeský kraj
Jan Filáček

PhDr. Jan Filáček, Ph.D. - Česká národní banka

Ekonom zaměřený na strategii a komunikaci měnové politiky

Témata přednášek
 • Měnová politika ČNB, její vliv na chování domácností a firem, aktuální dilemata měnové politiky v kontextu domácího i světového vývoje, přijetí eura
Regiony
 • Hlavní město Praha
 • Středočeský kraj
Petr Frischmann

JUDr. Petr Frischmann, LL.M., Ph.D. - Škoda Auto Vysoká Škola

Advokát zabývající se korporátním právem, právem duševního vlastnictví a ochranou spotřebitele. Přednáší i online v rámci celé ČR.

https://www.frischmann.cz/

Témata přednášek
 • Ochrana spotřebitele před agresivními a klamavými obchodními praktikami
 • Teorie a praxe řešení sporů
 • Umění obchodního vyjednávání
 • Jsme vydáni reklamě opravdu zcela napospas?
Regiony
 • Hlavní město Praha
Jiří Gregor

Ing. Jiří Gregor, Ph.D. - Vysoká škola PRIGO, z.ú.; Česká národní banka

Ekonom zabývající se měnovou politikou

https://www.vs-prigo.cz/jiri-gregor/

Témata přednášek
 • Jak nás ovlivňuje nastavení úrokových sazeb ČNB?
Regiony
 • Moravskoslezský kraj
Jana Hakalová

Ing. Jana Hakalová, Ph.D. - Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Vedoucí Katedry účetnictví a daní

Témata přednášek
 • Audit v účetnictví (aneb auditing v kostce)
 • Jak rychle a správně číst v účetních výkazech a v příloze podnikatelských subjektů a jak se orientovat v hodnocení účetní závěrky a výroční zprávy auditorem
 • Novinky v daních, pojistném, účetnictví a jiné od 1. 1. 2023
 • Dopady pandemie COVID-19 v účetnictví a daních obchodních korporací (nejčastější účetní případy v době pandemie)
Regiony
 • Moravskoslezský kraj
Petr Jakubík

Doc. PhDr. Ing. et Ing. Petr Jakubík, Ph.D. et Ph.D. - European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), Univerzita Karlova v Praze

Makroekonom zaměřený na problematiku finančních institucí, stabilitu finančního sektoru a jeho interakci s reálnou ekonomikou. Přednáší i online přes Webex.

Témata přednášek
 • Ekonomická krize a finanční stabilita, systémové riziko
 • Řízení rizik v bankách, bankovní sektor a jeho význam pro ekonomiku, sektor nebankovních institucí
Regiony
 • Hlavní město Praha
 • Plzeňský kraj
 • Středočeský kraj
Petr Janský

Doc. Petr Janský, Ph.D. - Univerzita Karlova (IES FSV) a Akademie Věd (CERGE-EI)

Ekonom zkoumající veřejné finance, nerovnosti a daňové ráje

Témata přednášek
 • Ekonomie chudoby a daní u nás i ve světě
Regiony
 • Hlavní město Praha
 • Jihomoravský kraj
Lukáš Jursa

Ing. Lukáš Jursa - Vysoká škola PRIGO, z.ú.

Ekonom zabývající se měnovou politikou

https://www.vs-prigo.cz/lukas-jursa/

Témata přednášek
 • Inflace! Máme se bát?
Regiony
 • Moravskoslezský kraj
Zbyněk Kalabis

Ing. Zbyněk Kalabis - Bankovní institut vysoká škola, a.s. (dřívější zaměstnání)

Ekonom zabývající se bankovnictvím a jeho historií

Témata přednášek
 • Peníze a jejich padělání
 • Střípky z historie bankovnictví
 • Střípky z historie mincovnictví
 • Vztah islámu a křesťanství k úročení
 • Vývoj peněz od směnného obchodu po euro
Regiony
 • Hlavní město Praha
 • Jihočeský kraj
 • Karlovarský kraj
 • Královéhradecký kraj
 • Liberecký kraj
 • Pardubický kraj
 • Plzeňský kraj
 • Středočeský kraj
 • Ústecký kraj
Svatopluk Kapounek

Doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D. - Mendelova univerzita v Brně

Přednášející a vedoucí výzkumných týmů v oblasti měnové politiky, mezinárodních financí, kapitálových trhů a bankovnictví. Přednáší i online přes Teams či cokoli jiného.

Témata přednášek
 • Ekonomické krize: příčiny, následky a vhodné nástroje hospodářské politiky
 • Investice na kapitálovém trhu – mýty a realita
 • Mýty a fakta alternativních investic
 • Bankovnictví po finanční krizi
 • Současné výzvy měnové politiky
Regiony
 • Jihomoravský kraj
Naděžda Klabusayová

doc. Ing. Naděžda Klabusayová, Csc. - Vysoká škola PRIGO, z.ú.

Ekonomka zabývající se ochranou jednotného trhu a ochranou spotřebitele

https://www.vs-prigo.cz/nadezda-klabusayova/

Témata přednášek
 • Co znamená ochrana jednotného trhu?
 • Jak funguje ochrana spotřebitele v EU?
Regiony
 • Moravskoslezský kraj
 • Olomoucký kraj
Eva Kolcunová

Dr. Ing. Eva Kolcunová - Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Témata přednášek
 • Korupce v ČR (Proč je tak těžké bojovat s korupcí v ČR?)
Regiony
 • Moravskoslezský kraj
Luboš Komárek

Prof., Ing. et Ing. Luboš Komárek, Ph.D., M.Sc., MBA - Česká národní banka, Univerzita Karlova (Fakulta sociálních věd)

Ekonom zabývající se centrálním bankovnictvím a měnovou politikou, cenami aktiv (měnový kurz, komodity, nemovitosti, zlato), evropskou ekonomickou integrací, vnějšími ekonomickými vztahy, atd. Je autorem výukových materiálů z oblasti finanční a ekonomické gramotnosti pro žáky ZŠ a jejich učitele (Osobní finance – co by (nejen) naše děti měly vědět?, Proč vznikají krize?, Nemovitosti a MY) a spolupracovníkem MŠMT.

https://www.cnb.cz/en/economic-research/research-economists/Lubos-Komarek/

Témata přednášek
 • Měnová politika ve 21. století
 • Osobní finance – co by (nejen) naše děti měly vědět?
 • Proč vznikají krize?
 • Měnový kurz – nejkomplexnější ekonomická veličina
 • Ceny aktiv a měnová politika
 • Trh nemovitostí a MY
 • Role zlata ve finančním systému
Regiony
 • Hlavní město Praha
 • Jihočeský kraj
 • Liberecký kraj
 • Středočeský kraj

Měnová politika ve 21. století

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Centrální banka a její role v ekonomice
• Konvenční měnová politika – když lze měnit úrokové sazby
• Nekonvenční měnová politika – jak jinak stimulovat ekonomiku?
• Česká národní banka – dosahování cenové stability
• Česká národní banka – dosahování finanční stability

Osobní finance – co by (nejen) naše děti měly vědět?

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Peníze - úžasný vynález!
• Banky jiné finanční instituce (proč je vlastně máme)
• Osobní finance a můj rozpočet
• Trojúhelník financí – nejdůležitější schéma pro život (opravdu)
Poznámka: na přednášce budou představeny i metodické listy pro využití učitelů v rozvoji finanční a ekonomické gramotnosti dětí a pro snadnější vysvětlování tématu.

Proč vznikají krize?

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Lepší a horší časy – střídání je přirozené
• Kolísání ekonomiky – proč k němu dochází?
• Krize – co je vyvolává (za co můžeme a za co moc ne?)
• Role centrální banky a prevence proti krizím

Poznámka: na přednášce budou představeny i metodické listy pro využití učitelů v rozvoji finanční a ekonomické gramotnosti dětí a pro snadnější vysvětlování tématu.

Měnový kurz – nejkomplexnější ekonomická veličina

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Nominální a reálný kurz – střídání je přirozené
• Lze kurzy předvídat – proč je to tak obtížné?
• Měnový kurz, asymetrické informace a měnová unie

Ceny aktiv a měnová politika

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Ceny aktiv a transmisní mechanismy měnové politiky
• Měnová politika a ceny aktiv - existují dva názorové proudy?
• Autority (centrální banka, vláda) a ceny aktiv
• Empirická pozorování

Trh nemovitostí a MY

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Proč je potřebné analyzovat ceny nemovitostí?
• Faktory ovlivňující vývoj cen nemovitostí
• Regulace hypotečního trhu
• Ceny nemovitostí ve světě a v ČR

Role zlata ve finančním systému

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Cena zlata v souvislostech
• Investiční potenciál zlata nejen z pohledu centrálních bank
• Role zlata v devizových rezervách centrálních bank
• Vývoj a význam držby měnového zlata ČR od vzniku Československa

David Křížek

Ing. David Křížek, Ph.D. - Česká zemědělská univerzita; Grade Medical s.r.o.

Ekonom se zájmem o aktuální a světové dění, finance a ekonomii, veřejné politiky a jejich dopady na hospodářství. Přednáší i online.

Témata přednášek
 • Monetární politika
 • Fiskální politika
 • Ekonomie zdravotnictví
Regiony
 • Hlavní město Praha
 • Jihočeský kraj
 • Plzeňský kraj
Lubor Lacina

Prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. - Mendelova universita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, ústav financí, think tank Mendelovo evropské centrum

Dlouhodobě se zabývá problematikou měnové integrace a členstvím České republiky v EU. Přednáší i online.

Témata přednášek
 • Česká republika a přijetí Eura
 • Krize eurozóny a její řešení
 • Politiky Evropské unie - jak členské země spolurozhodují a prosazují své zájmy
 • Migrační krize a role Evropské unie
 • Rozpočet Evropské unie
Regiony
 • Jihomoravský kraj
 • Kraj Vysočina
 • Zlínský kraj
Hana Lipovská

Ing. Hana Lipovská - Masarykova univerzita Brno

Přednáší i online.

Témata přednášek
 • Rodokmen peněz a význam jejich původu pro řešení současné ekonomické krize
 • Veřejný dluh České republiky (Kdo komu dluží a kdo to bude platit)
Regiony
 • Jihomoravský kraj

Prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. - Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Přednáší i online přes OBS Studio, Teams či cokoli jiného.

Témata přednášek
 • Ekonomie jako sociální věda
Regiony
 • Hlavní město Praha
 • Jihomoravský kraj
 • Moravskoslezský kraj
Přemysl Mička

JUDr. Ing. Přemysl Mička, CSc. - V důchodu (předtím Česká národní banka)

Témata přednášek
 • Česká republika v Evropské unii (ekonomické otázky)
 • Evropská unie
 • Mezinárodní organizace
Regiony
 • Hlavní město Praha
 • Středočeský kraj
Daniel Münich

Doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D. - CERGE-EI, společné akademické pracoviště Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR

Ekonom zaměřený na problematiku ekonomie školství, vzdělávání, trhu práce, vědy a výzkumu, hodnocení veřejných politik. Přednáší i online.

Témata přednášek
 • Český vzdělávací systém v mezinárodním srovnání pohledem oboru a empirických výzkumů ekonomie školství a vzdělávání
 • Historie teorie lidského kapitálu: Od Adama Smithe přes Jacoba Mincera až po současnost
 • Jak (ne)hodnotit základní výzkum a jak si stojí česká věda v mezinárodním srovnání
Regiony
 • Celá ČR
Martin Murín

Ing. Martin Murín, Ph.D. - Vysoká škola PRIGO, z.ú.

Ekonom zabývající se fiskální politikou a problematikou veřejného dluhu

https://www.vs-prigo.cz/martin-murin/

Témata přednášek
 • Veřejný dluh Česka
 • Přinese vám lepší univerzita vyšší příjem?
Regiony
 • Moravskoslezský kraj
Veronika Nálepová

Ing. Veronika Nálepová, Ph.D. - Vysoká škola PRIGO, z.ú.

Ekonomka zabývající se daňovou problematikou a teorií her

https://www.vs-prigo.cz/veronika-nalepova/

Témata přednášek
 • Proč platíme daně!
 • Ekonomie plná her
Regiony
 • Moravskoslezský kraj
Boris Navrátil

Ing. Boris Navrátil, CSc. - Vysoká škola PRIGO, z.ú.

Ekonom zabývající se Evropskou integrací

https://www.vs-prigo.cz/boris-navratil/

Témata přednášek
 • Evropská integrace – její kořeny ve 20. století a perspektivy její budoucnosti
Regiony
 • Moravskoslezský kraj
Marcela Palochová

Ing. Marcela Palochová, Ph.D. - Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Ekonomka zaměřená na problematiku vnitropodnikového účetnictví, manažerského účetnictví a kalkulací

Témata přednášek
 • Vnitropodnikové účetnictví – známé i neznámé
 • Problematika kalkulací a jejich využití pro oceňování zásob vlastní výroby
 • Rozpočty a kalkulace - vážně i nevážně
 • Novinky v účetnictví a daních
Regiony
 • Moravskoslezský kraj
Marcela Papalová

Ing. Marcela Papalová, Ph.D. - Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Podnikání, podnikatelské strategie, krizová komunikace

Témata přednášek
 • Podnikání v ČR
Regiony
 • Moravskoslezský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Zlínský kraj
Vladimír Pikora

Ing. Vladimír Pikora, Ph.D. - Next Finance

Přednáší i online.

Témata přednášek
 • Stav globální ekonomiky a ekonomiky ČR
Regiony
 • Hlavní město Praha
Yvetta Pšenková

Ing. Yvetta Pšenková, Ph.D. - Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Témata přednášek
 • Mzdová problematika z pohledu zaměstnanců a zaměstnavatelů
 • Účetnictví a daně podnikajících fyzických osob
 • Možnosti podnikání fyzických a právnických osob - účetní a daňové aspekty
 • Zdravotní a sociální pojištění OSVČ
 • Mzdová problematika z pohledu zaměstnanců a zaměstnavatelů
Regiony
 • Moravskoslezský kraj
Jarmila Rybová

Ing. Jarmila Rybová, Ph.D. - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Vysokoškolský pedagog se zaměřením na problematiku zdanění včetně správy daní, daňovou evidenci a podvojné účetnictví

Témata přednášek
 • Daňový systém České republiky
 • Kdo nese daňové břemeno a jak je těžké?
 • Které příjmy musíme zdanit a kdo nám s tím může pomoci?
Regiony
 • Jihočeský kraj
 • Středočeský kraj
Dominik Stroukal

Mgr. Ing. Dominik Stroukal, Ph.D. - Banka CREDITAS, VŠ CEVRO Institut

Dominik Stroukal je hlavní ekonom Banky CREDITAS. Vyučuje na VŠ CEVRO institut, je autorem několika knih, provází pořadem Kdo to platí? na MALL.TV, pořadem Dáme to na E15, je šéfredaktorem časopisu Trade-off, managing director odborného časopisu New Perspectives on Political Economy, ekonomickým poradcem SatoshiLabs a vede společnost bit agency. Je autorem první české knihy o Bitcoinu (2015) a dalších kryptoměnách (2018). V roce 2019 mu vyšla kniha Ekonomické bubliny. V roce 2020 mu vyšla kniha Dark Web: Sex, drogy a bitcoiny. Má doktorát z ekonomie z Vysoké školy ekonomické, vedle které vystudoval také mediální studia na Univerzitě Karlově. V minulosti byl hlavním ekonomem finanční skupiny Roklen, ředitelem Liberálního institutu a Ludwig von Mises Institutu pro ČR a SK. Vyučoval na Vysoké škole finanční a správní, na Vysoké škole ekonomické a na gymnáziích Porg a Nový Porg. Přednáší i online.

http://stroukal.cz/

Témata přednášek
 • Bitcoin a další kryptoměny: Dávají pořád smysl?
 • Kdo to platí? Veřejné finance přepočítané na cheeseburgery.
 • Jak vznikají peníze? A proč by vás to mělo trápit?
 • Proč vznikají krize? A jak v nich neprodělat kalhoty?
Regiony
 • Hlavní město Praha
Karina Tatek Benetti

Bc. Ing. Karina Tatek Benetti, Ph.D. - Technická univerzita v Liberci, Newton College a.s.

Přednáší i online přes Skype či cokoli jiného.

Témata přednášek
 • Finanční gramotnost aneb jak se nedostat do finančních problémů
 • Optimální pojistná ochrana – vybrané problémy životních pojištění
 • Optimální pojistná ochrana – vybrané problémy neživotních pojištění
 • Optimální pojistná ochrana – na co si dát pozor při sepisování pojistné smlouvy
 • Spotřební úvěry − na co si dát pozor při sjednávání tohoto typu úvěrů
 • Mikroekonomie trochu jinak
 • Makroekonomické ukazatele ČR v porování s EU
 • Sociální politika ČR aneb, jak se připravit na nečekané životní situace
 • Proč se nebát statistiky
 • Jak nastartovat vlastní business
 • Time management - jak být pánem svého času
Regiony
 • Liberecký kraj
 • Středočeský kraj
Natalie Uhrová

Ing. Natalie Uhrová, Ph.D. - Vysoká škola PRIGO, z.ú.

Ekonomka zabývající se fiskální politikou a veřejným dluhem

https://www.vs-prigo.cz/natalie-uhrova/

Témata přednášek
 • Zadlužení české ekonomiky
Regiony
 • Moravskoslezský kraj
Jan Vejmělek

Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA - Fakulta financí a účetnictví, VŠE v Praze, Komerční banka, a.s.

Ekonom se zaměřením na makroekonomii otevřené ekonomiky, makroekonomickou analýzu a finanční trhy. Přednáší i online přes Skype for Business.

Témata přednášek
 • Makroekonomická prognóza české ekonomiky
 • Makroekonomický model Komerční banky
 • Globální ekonomický výhled
Regiony
 • Hlavní město Praha
 • Jihočeský kraj
 • Středočeský kraj
Eva Zamrazilová

Doc. Ing. Eva Zamrazilová, CSc. - Vysoká škola ekonomická v Praze, Národní rozpočtová rada

Makroekonomická analýza, hospodářská politika

Témata přednášek
 • Inflace - co to je a jak se měří
 • Nezaměstnanost v ČR
 • Veřejné finance a nezávislé fiskální instituce
 • Veřejné finance - proč nenavyšovat zadlužení
Regiony
 • Hlavní město Praha
 • Středočeský kraj

Nenašli jste, co jste hledali?

Pokusíme se vám připravit přednášku na míru.

Jaroslav Ambrož
Koordinátor projektu Experti do škol:
Jaroslav Ambrož
 vzdelavani@cse.cz
 +420 606 791 223