Experti do škol

Účelem projektu Experti do škol je seznámit studenty středních škol z projektu v České republice s aktuálním ekonomickým děním z pohledu uznávaných českých ekonomů z řad vysokoškolských pedagogů a finančních odborníků. Cílem je přiblížit středoškolským studentům ekonomii v praxi a motivovat je ke studiu na vysokých školách s ekonomickým zaměřením. Projekt probíhá formou přednášek na středních školách, kdy střední školy vybírají ze seznamu témat, viz níže, a pomocí webového formuláře domlouvají přednášky s přednášejícím. Přednášky s diskusí jsou v délce 90 minut, pokud není u tématu uvedeno jinak. Po realizaci přednášky obě strany vyplní dotazník spokojenosti. Oficiálním partnerem projektu je Česká národní banka. Projekt je podporován Radou vědeckých společností ČR a Nadací CERGE-EI.

Emil Adámek

Ing. Emil Adámek, Ph.D. - Vysoká škola PRIGO, z.ú.

Ekonom zabývající se měnovou politikou

https://www.vs-prigo.cz/emil-adamek/

Témata přednášek
 • Máme zavést euro?
Regiony
 • Moravskoslezský kraj

Máme zavést euro?

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Co si myslíme o euru?
• Povede euro ke zdražování?
• Výhody a nevýhody zavedení eura
• Možné scénáře budoucího vývoje

Ing. Jiří Alina, Ph.D. - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Témata přednášek
 • (Při)měřené ceny pohonných hmot
 • Pojištění jak ho neznáme
Regiony
 • Jihočeský kraj

(Při)měřené ceny pohonných hmot

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Pohonné hmoty – trh, čerpací stanice, druhy PH
• Spotřební daň, DPH – tvorba ceny
• Faktory ovlivňující cenu PH

Pojištění jak ho neznáme

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Definice pojištění
• Teorie vysvětlující riziko a rozhodování
• Praktické příklady

Ing. Hana Bartková, Ph.D. - vyučovala na: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Témata přednášek
 • Úvod do problematiky mezinárodních aspektů finančního účetnictví a výkaznictví
Regiony
 • Moravskoslezský kraj
Martin Černek

PhDr. Ing. Martin Černek, Ph.D., MBA - Vysoká škola PRIGO, z.ú.

Ekonom zabývající se podnikatelskou etikou a společenskou odpovědností firem

https://www.vs-prigo.cz/martin-cernek/

Témata přednášek
 • Obchodní (podnikatelská) etika
 • Společenská odpovědnost firem a organizací (CSR)
Regiony
 • Moravskoslezský kraj

Obchodní (podnikatelská) etika

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• co je to etika a čím se zabývá?
• proč je etika důležitá a pro koho?
• jaký je vztah mezi etikou a podnikáním?
• co je to etický kodex?
• která rozhodnutí jsou správná a která spravedlivá?
• formy a typy neetického jednání v praxi

Společenská odpovědnost firem a organizací (CSR)

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• odpovědnost jako společenský problém
• co to znamená, že je firma společensky odpovědná?
• koncept společenské odpovědnosti
• …a komu tím prospějete?

Radim Chvaja

Mgr. Radim Chvaja - Vysoká škola PRIGO, z.ú.

Výzkumník zabývající se experimenty ve společenských vědách

https://www.vs-prigo.cz/radim-chvaja/

Témata přednášek
 • Experimenty v ekonomii a sociální vědě.
Regiony
 • Moravskoslezský kraj

Experimenty v ekonomii a sociální vědě.

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Problém korelace a kauzality
• Jak jej překonat?
• Experimenty ve vědě
• Experimenty v sociální vědě
• Příklady zajímavých experimentálních studií

Jiří Dušek

doc. Ing. Jiří Dušek, Ph.D. - Vysoká škola evropských a regionálních studií, z.ú.

Ekonom zaměřený na problematiku sociálně ekonomického rozvoje regionů a měst. Přednáší i online přes MS Teams.

Témata přednášek
 • Aktuální problémy a výzvy Evropské unie
 • Česká republika a přijetí Eura
 • Dluhová krize v eurozóně
 • Ekonomie jako věda, pojmy, systémy
 • Ekonomika Evropské unie
 • EU a mezinárodní organizace
 • Euro a Evropská měnová unie
 • Fiskální politika
 • Korupce
 • Makroekonomické ukazatele
 • Měnová politika
 • Peníze a jejich funkce
 • Regionální a strukturální politika EU
 • Role státu v tržní ekonomice (státní rozpočet, daňový systém, hospodářský cyklus)
Regiony
 • Hlavní město Praha
 • Jihočeský kraj
 • Kraj Vysočina
 • Plzeňský kraj
 • Středočeský kraj

Aktuální problémy a výzvy Evropské unie

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Složitá a nepřehledná legislativa
• Institucionální reformy
• Budoucnost Evropské unie
• Další rozšiřování Evropské unie a obavy z něj
• Udržitelnost sociálně-ekonomického modelu Evropské unie v době globalizace
• Ekonomická krize

Česká republika a přijetí Eura

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Postup zavádění Eura v ČR
• Výhody a nevýhody zavedení eura
• Zkušenosti ze zavádění eura v zahraničí
• Otázky a problémy

Dluhová krize v eurozóně

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Vysoký veřejný dluh části eurozóny
• Budoucí vývoj eurozóny
• Dopad krize na ČR

Ekonomika Evropské unie

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Základní statistické údaje
• Ekonomika EU – největší ekonomika světa
• Rozpočet EU
• Srovnání regionů v rámci Evropské unie

Euro a Evropská měnová unie

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Historie měnové integrace v Evropě
• Zavádění jednotné měny
• Budoucí vývoj eurozóny

Korupce

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Korupce a její definice
• Vývoj indexu vnímání korupce v EU od roku 1995
• Boj proti korupci

Regionální a strukturální politika EU

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Příčiny vzniku regionální politiky
• Vývoj a problémy
• Regionální politika EU 2007–2013 a 2014-2020
• Čerpání ze strukturálních fondů EU
• Ekonomické dopady regionální politiky
• Srovnání regionů v rámci Evropské unie

Jan Filáček

PhDr. Jan Filáček, Ph.D. - Česká národní banka

Ekonom zaměřený na strategii a komunikaci měnové politiky

Témata přednášek
 • Měnová politika ČNB, její vliv na chování domácností a firem, aktuální dilemata měnové politiky v kontextu domácího i světového vývoje, přijetí eura
Regiony
 • Hlavní město Praha
 • Středočeský kraj

Měnová politika ČNB, její vliv na chování domácností a firem, aktuální dilemata měnové politiky v kontextu domácího i světového vývoje, přijetí eura

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Zákonný mandát ČNB
• Hlavní principy cílování inflace
• Transmise úrokových sazeb do ekonomiky
• Období kurzového závazku
• Aktuální ekonomický výhled
• Diskuze

Petr Frischmann

JUDr. Petr Frischmann, LL.M., Ph.D. - Škoda Auto Vysoká Škola

Advokát zabývající se korporátním právem, právem duševního vlastnictví a ochranou spotřebitele. Přednáší i online v rámci celé ČR.

https://www.frischmann.cz/

Témata přednášek
 • Ochrana spotřebitele před agresivními a klamavými obchodními praktikami
 • Teorie a praxe řešení sporů
 • Umění obchodního vyjednávání
 • Jsme vydáni reklamě opravdu zcela napospas?
Regiony
 • Hlavní město Praha
Jiří Gregor

Ing. Jiří Gregor, Ph.D. - Vysoká škola PRIGO, z.ú.; Česká národní banka

Ekonom zabývající se měnovou politikou

https://www.vs-prigo.cz/jiri-gregor/

Témata přednášek
 • Jak nás ovlivňuje nastavení úrokových sazeb ČNB?
Regiony
 • Moravskoslezský kraj

Jak nás ovlivňuje nastavení úrokových sazeb ČNB?

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Stručný úvod do měnové politiky a teorie peněz
• Cíle a nástroje ČNB
• Co se stane, když ČNB změní úrokové sazby?
• Dopad na krátkodobé a dlouhodobé sazby
• Jak se změní naše spotřebitelské a investiční chování?

Jana Hakalová

Ing. Jana Hakalová, Ph.D. - Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Vedoucí Katedry účetnictví a daní

Témata přednášek
 • Audit v účetnictví (aneb auditing v kostce)
 • Jak rychle a správně číst v účetních výkazech a v příloze podnikatelských subjektů a jak se orientovat v hodnocení účetní závěrky a výroční zprávy auditorem
 • Novinky v daních, pojistném, účetnictví a jiné od 1. 1. 2023
 • Dopady pandemie COVID-19 v účetnictví a daních obchodních korporací (nejčastější účetní případy v době pandemie)
Regiony
 • Moravskoslezský kraj
Anna Houštecká

Anna Houštecká, Ph.D. - CERGE-EI, Univerzita Karlova

Ekonomka zabývající se trhem práce a veřejným zdravím. Přednáší i anglicky.

Témata přednášek
 • Co všechno je ekonomie?
 • Ekonomie veřejného zdraví
Regiony
 • Celá ČR

Co všechno je ekonomie?

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Co všechno je ekonomie? Od mikra přes finance po makro a dále
• Co dělají ekonomové? Možnosti na trhu práce (akademická, soukromá a státní sféra)
• Přehled oblastí v akademické ekonomii (např. ekonomie zdraví, ekonomie práce, ekonomie kriminality)
• Příklady zajímavých studií z oblasti ekonomie veřejného zdraví
• Která další z uvedených oblastí vás zajímá?

Ekonomie veřejného zdraví

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Co znamená veřejné zdraví? Příklady z praxe i z výzkumu
• Metody používané ve výzkumu ekonomie veřejného zdraví
• Zdravotní pojištění a jeho důležitost
• Morální hazard – kdo nese riziko?
• Duševní zdraví – neviditelná pandemie?

Petr Jakubík

Doc. PhDr. Ing. et Ing. Petr Jakubík, Ph.D. et Ph.D. - European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), Univerzita Karlova v Praze

Makroekonom zaměřený na problematiku finančních institucí, stabilitu finančního sektoru a jeho interakci s reálnou ekonomikou. Přednáší i online přes Webex.

Témata přednášek
 • Ekonomická krize a finanční stabilita, systémové riziko
 • Řízení rizik v bankách, bankovní sektor a jeho význam pro ekonomiku, sektor nebankovních institucí
Regiony
 • Hlavní město Praha
 • Plzeňský kraj
 • Středočeský kraj

Ekonomická krize a finanční stabilita, systémové riziko

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• definice ekonomické a finanční krize
• příčiny ekonomické a finanční krize
• pojem finanční stability/nestability
• dopady finanční nestability na ekonomiku

Řízení rizik v bankách, bankovní sektor a jeho význam pro ekonomiku, sektor nebankovních institucí

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• jaká rizika se řídí v bankách
• dopady ekonomické krize na bankovní sektor
• jak bankovní sektor ovlivňuje zdravý vývoj ekonomiky
• kdo reguluje a dohlíží banky

Petr Janský

Doc. Petr Janský, Ph.D. - Univerzita Karlova (IES FSV) a Akademie Věd (CERGE-EI)

Ekonom zkoumající veřejné finance, nerovnosti a daňové ráje

Témata přednášek
 • Ekonomie chudoby a daní u nás i ve světě
Regiony
 • Hlavní město Praha
 • Jihomoravský kraj

Ekonomie chudoby a daní u nás i ve světě

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Co to je chudoba a nerovnost?
• Jak Česko jako bohatá země pomáhá těm chudým?
• Jaké jsou základní charakteristiky daňového systému u nás i ve světě (včetně daňových rájů)?
• Jakým způsobem daně přispívají k nižší nebo vyšší chudobě a nerovnosti u nás i ve světě?

Lukáš Jursa

Ing. Lukáš Jursa - Vysoká škola PRIGO, z.ú.

Ekonom zabývající se měnovou politikou

https://www.vs-prigo.cz/lukas-jursa/

Témata přednášek
 • Inflace! Máme se bát?
Regiony
 • Moravskoslezský kraj

Inflace! Máme se bát?

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Co je to vlastně inflace? Známe i další ekonomická zla?
• Jak se inflace měří?
• Co inflace přináší, a co zase bere?
• Jak se inflace léčí?
• Peníze v hrníčku – kam schovat úspory před inflací?

Zbyněk Kalabis

Ing. Zbyněk Kalabis - Bankovní institut vysoká škola, a.s. (dřívější zaměstnání)

Ekonom zabývající se bankovnictvím a jeho historií

Témata přednášek
 • Peníze a jejich padělání
 • Střípky z historie bankovnictví
 • Střípky z historie mincovnictví
 • Vztah islámu a křesťanství k úročení
 • Vývoj peněz od směnného obchodu po euro
Regiony
 • Hlavní město Praha
 • Jihočeský kraj
 • Karlovarský kraj
 • Kraj Vysočina
 • Královéhradecký kraj
 • Liberecký kraj
 • Olomoucký kraj
 • Pardubický kraj
 • Plzeňský kraj
 • Středočeský kraj
 • Ústecký kraj
Svatopluk Kapounek

Doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D. - Mendelova univerzita v Brně

Přednášející a vedoucí výzkumných týmů v oblasti měnové politiky, mezinárodních financí, kapitálových trhů a bankovnictví. Přednáší i online přes Teams či cokoli jiného.

Témata přednášek
 • Ekonomické krize: příčiny, následky a vhodné nástroje hospodářské politiky
 • Investice na kapitálovém trhu – mýty a realita
 • Mýty a fakta alternativních investic
 • Bankovnictví po finanční krizi
 • Současné výzvy měnové politiky
Regiony
 • Jihomoravský kraj
Naděžda Klabusayová

doc. Ing. Naděžda Klabusayová, Csc. - Vysoká škola PRIGO, z.ú.

Ekonomka zabývající se ochranou jednotného trhu a ochranou spotřebitele

https://www.vs-prigo.cz/nadezda-klabusayova/

Témata přednášek
 • Co znamená ochrana jednotného trhu?
 • Jak funguje ochrana spotřebitele v EU?
Regiony
 • Moravskoslezský kraj
 • Olomoucký kraj

Co znamená ochrana jednotného trhu?

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Co je volný pohyb výrobků v EU?
• Jak nebo kým je trh, resp. spotřebitel chráněn před nebezpečnými výrobky?
• Jak bychom mohli definovat bezpečný výrobek?
• Musí být nebezpečný výrobek jasně a viditelně označen?
• Znamená označení CE na výrobku? Že se jedná o výrobek kvalitní, bezpečný nebo nebezpečný?

Jak funguje ochrana spotřebitele v EU?

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Čím nebo jak je spotřebitel v České republice chráněn?
• Můžu reklamovat v České republice výrobek koupený v zahraničí?
• Kdo nese odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem? Výrobce nebo spotřebitel?
• Je ochrana spotřebitele ve všech členských zemích EU stejná?

Eva Kolcunová

Dr. Ing. Eva Kolcunová - Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Témata přednášek
 • Korupce v ČR (Proč je tak těžké bojovat s korupcí v ČR?)
Regiony
 • Moravskoslezský kraj

Korupce v ČR (Proč je tak těžké bojovat s korupcí v ČR?)

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Co je korupce a korupční trh
• (Ne)efektivnost dobývání renty (rent-seeking)
• Co komplikuje boj s korupcí
• Korupce jako systémový jev

Luboš Komárek

Prof., Ing. et Ing. Luboš Komárek, Ph.D., M.Sc., MBA - Česká národní banka, Univerzita Karlova (Fakulta sociálních věd)

Ekonom zabývající se centrálním bankovnictvím a měnovou politikou, cenami aktiv (měnový kurz, komodity, nemovitosti, zlato), evropskou ekonomickou integrací, vnějšími ekonomickými vztahy, atd. Je autorem výukových materiálů z oblasti finanční a ekonomické gramotnosti pro žáky ZŠ a jejich učitele (Osobní finance – co by (nejen) naše děti měly vědět?, Proč vznikají krize?, Nemovitosti a MY) a spolupracovníkem MŠMT.

https://www.cnb.cz/en/economic-research/research-economists/Lubos-Komarek/

Témata přednášek
 • Měnová politika ve 21. století
 • Osobní finance – co by (nejen) naše děti měly vědět?
 • Proč vznikají krize?
 • Měnový kurz – nejkomplexnější ekonomická veličina
 • Ceny aktiv a měnová politika
 • Trh nemovitostí a MY
 • Role zlata ve finančním systému
 • Inflace - nebezpečný virus ekonomiky
Regiony
 • Hlavní město Praha
 • Jihočeský kraj
 • Liberecký kraj
 • Středočeský kraj

Měnová politika ve 21. století

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Centrální banka a její role v ekonomice
• Konvenční měnová politika – když lze měnit úrokové sazby
• Nekonvenční měnová politika – jak jinak stimulovat ekonomiku?
• Česká národní banka – dosahování cenové stability
• Česká národní banka – dosahování finanční stability

Osobní finance – co by (nejen) naše děti měly vědět?

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Peníze - úžasný vynález!
• Banky jiné finanční instituce (proč je vlastně máme)
• Osobní finance a můj rozpočet
• Trojúhelník financí – nejdůležitější schéma pro život (opravdu)
Poznámka: na přednášce budou představeny i metodické listy pro využití učitelů v rozvoji finanční a ekonomické gramotnosti dětí a pro snadnější vysvětlování tématu.

Proč vznikají krize?

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Lepší a horší časy – střídání je přirozené
• Kolísání ekonomiky – proč k němu dochází?
• Krize – co je vyvolává (za co můžeme a za co moc ne?)
• Role centrální banky a prevence proti krizím

Poznámka: na přednášce budou představeny i metodické listy pro využití učitelů v rozvoji finanční a ekonomické gramotnosti dětí a pro snadnější vysvětlování tématu.

Měnový kurz – nejkomplexnější ekonomická veličina

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Nominální a reálný kurz – střídání je přirozené
• Lze kurzy předvídat – proč je to tak obtížné?
• Měnový kurz, asymetrické informace a měnová unie

Ceny aktiv a měnová politika

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Ceny aktiv a transmisní mechanismy měnové politiky
• Měnová politika a ceny aktiv - existují dva názorové proudy?
• Autority (centrální banka, vláda) a ceny aktiv
• Empirická pozorování

Trh nemovitostí a MY

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Proč je potřebné analyzovat ceny nemovitostí?
• Faktory ovlivňující vývoj cen nemovitostí
• Regulace hypotečního trhu
• Ceny nemovitostí ve světě a v ČR

Role zlata ve finančním systému

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Cena zlata v souvislostech
• Investiční potenciál zlata nejen z pohledu centrálních bank
• Role zlata v devizových rezervách centrálních bank
• Vývoj a význam držby měnového zlata ČR od vzniku Československa

David Křížek

Ing. David Křížek, Ph.D. - Česká zemědělská univerzita; Grade Medical s.r.o.

Ekonom se zájmem o aktuální a světové dění, finance a ekonomii, veřejné politiky a jejich dopady na hospodářství. Přednáší i online.

Témata přednášek
 • Monetární politika
 • Fiskální politika
 • Ekonomie zdravotnictví
Regiony
 • Hlavní město Praha
 • Jihočeský kraj
 • Plzeňský kraj
Jakub Kunert

Jakub Kunert, PhDr. - Česká národní banka

Hlavní archivář ČNB, zaměřuje se na dějiny centrálního bankovnictví a bankovnictví 20. století.

Témata přednášek
 • Dějiny českého a československého bankovnictví
 • Dějiny českého a československého centrálního bankovnictví
Regiony
 • Celá ČR

Dějiny českého a československého bankovnictví

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Počátky českého peněžnictví v 19. stol.
• Vznik a vývoj českých bank v 19. stol.
• České a československé bankovnictví 1918-1950
• 1) významné bankovní subjekty a jejich politika
• České bankovnictví v době monobanky (1950-1990)
• Tzv. delimitace a počátky rozvoje československého/českého bankovnictví po 1990

Dějiny českého a československého centrálního bankovnictví

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Počátky centrálního bankovnictví na našem území
• Vznik československé měny
• Bankovní úřad ministerstva financí a Národní banka Československá 1918-1938
• Národní banka v době okupace (1939-1945)
• Centrální bankovnictví po II. svět. válce
• 1) 1945-1950 – Národní banka Československá
• 2) 1950-1989 – Státní banka československá
• Centrální banka v letech 1990-1992
• Zrod České národní banky

Lubor Lacina

Prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. - Mendelova universita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, ústav financí, think tank Mendelovo evropské centrum

Dlouhodobě se zabývá problematikou měnové integrace a členstvím České republiky v EU. Přednáší i online.

Témata přednášek
 • Česká republika a přijetí Eura
 • Krize eurozóny a její řešení
 • Politiky Evropské unie - jak členské země spolurozhodují a prosazují své zájmy
 • Migrační krize a role Evropské unie
 • Rozpočet Evropské unie
Regiony
 • Jihomoravský kraj
 • Kraj Vysočina
 • Zlínský kraj
Hana Lipovská

Ing. Hana Lipovská - Masarykova univerzita Brno

Přednáší i online.

Témata přednášek
 • Rodokmen peněz a význam jejich původu pro řešení současné ekonomické krize
 • Veřejný dluh České republiky (Kdo komu dluží a kdo to bude platit)
Regiony
 • Jihomoravský kraj

Rodokmen peněz a význam jejich původu pro řešení současné ekonomické krize

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• směna a komoditní peníze
• úvěr jako základ moderního finančního systému
• od kupce benátského k pádu Lehman Brothers (banky a peníze)
• význam původu a podstaty peněz pro řešení současné ekonomické krize (White vs. Wray)

Martin Macháček

Prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. - Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Přednáší i online přes OBS Studio, Teams či cokoli jiného.

Témata přednášek
 • Ekonomie jako sociální věda
Regiony
 • Hlavní město Praha
 • Jihomoravský kraj
 • Moravskoslezský kraj

Ekonomie jako sociální věda

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• ekonomie jako věda o volbě či věda o směně?
• Člověk ekonomický
• ekonomie jako imperiální věda
• behaviorální ekonomie
• teorie her v ekonomii a psychologii

Přemysl Mička

JUDr. Ing. Přemysl Mička, CSc. - V důchodu (předtím Česká národní banka)

Témata přednášek
 • Česká republika v Evropské unii (ekonomické otázky)
 • Evropská unie
 • Mezinárodní organizace
Regiony
 • Hlavní město Praha
 • Středočeský kraj
Daniel Münich

Doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D. - CERGE-EI, společné akademické pracoviště Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR

Ekonom zaměřený na problematiku ekonomie školství, vzdělávání, trhu práce, vědy a výzkumu, hodnocení veřejných politik. Přednáší i online.

Témata přednášek
 • Český vzdělávací systém v mezinárodním srovnání pohledem oboru a empirických výzkumů ekonomie školství a vzdělávání
 • Historie teorie lidského kapitálu: Od Adama Smithe přes Jacoba Mincera až po současnost
 • Jak (ne)hodnotit základní výzkum a jak si stojí česká věda v mezinárodním srovnání
Regiony
 • Celá ČR
Martin Murín

Ing. Martin Murín, Ph.D. - Vysoká škola PRIGO, z.ú.

Ekonom zabývající se fiskální politikou a problematikou veřejného dluhu

https://www.vs-prigo.cz/martin-murin/

Témata přednášek
 • Veřejný dluh Česka
 • Přinese vám lepší univerzita vyšší příjem?
Regiony
 • Moravskoslezský kraj

Veřejný dluh Česka

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Jak a proč vzniká dluh?
• Kdo ho bude platit?
• Je dobré mít dluh?

Přinese vám lepší univerzita vyšší příjem?

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Jak víme, co získáte díky lepší univerzitě?
• Jak vůbec hledáme odpovědi na podobné otázky?
• Jaký je rozdíl mezi korelací a kauzalitou a proč je důležité tomu rozumět?
• Jak hledáme kauzalitu v společenských vědách?

Veronika Nálepová

Ing. Veronika Nálepová, Ph.D. - Vysoká škola PRIGO, z.ú.

Ekonomka zabývající se daňovou problematikou a teorií her

https://www.vs-prigo.cz/veronika-nalepova/

Témata přednášek
 • Proč platíme daně!
 • Ekonomie plná her
Regiony
 • Moravskoslezský kraj

Proč platíme daně!

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Něco málo z daňové historie – jak to všechno vzniklo
• Význam a funkce daní
• Situace v ČR aneb jaké je skutečné daňové zatížení v porovnání s okolními státy
• Daně a dluh - kdo bude platit

Ekonomie plná her

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Neočekáváné chování
• Teorie her – něco málo z úvodu
• Ekonomie a experimenty
• Jednoduchý experiment – praktická aplikace

Boris Navrátil

Ing. Boris Navrátil, CSc. - Vysoká škola PRIGO, z.ú.

Ekonom zabývající se Evropskou integrací

https://www.vs-prigo.cz/boris-navratil/

Témata přednášek
 • Evropská integrace – její kořeny ve 20. století a perspektivy její budoucnosti
Regiony
 • Moravskoslezský kraj

Evropská integrace – její kořeny ve 20. století a perspektivy její budoucnosti

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Evropa ve 20 století – rozdělený kontinent
• Od Panevropy Coudenhove – Kalergiho k současné Evropské unii
• Sousedé, partneři a systémoví rivalové EU
• Česká role v EU – co obnáší předsednictví v Radě EU

Štěpán Onder

Ing. Štěpán Onder, Ph.D. - Česká národní banka, Fakulta financí a účetnictví - VŠE v Praze

Ekonom specializující se na řízení rizik finančních institucí, bankovnictví a pojištovnictví, regulaci a finanční systém.

Témata přednášek
 • Řízení rizik a jeho uplatnění pro praktický život
Regiony
 • Hlavní město Praha
 • Středočeský kraj
 • Ústecký kraj

Řízení rizik a jeho uplatnění pro praktický život

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Co je to risk management?
• Jakým čelíme rizikům?
• Jaké máme nástroje pro řízení rizik?
• Jaká máme další inspirativní zdroje?
• Přínosy řízení rizik pro praktický život

Marcela Palochová

Ing. Marcela Palochová, Ph.D. - Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Ekonomka zaměřená na problematiku vnitropodnikového účetnictví, manažerského účetnictví a kalkulací

Témata přednášek
 • Vnitropodnikové účetnictví – známé i neznámé
 • Problematika kalkulací a jejich využití pro oceňování zásob vlastní výroby
 • Rozpočty a kalkulace - vážně i nevážně
 • Novinky v účetnictví a daních
Regiony
 • Moravskoslezský kraj
Marcela Papalová

Ing. Marcela Papalová, Ph.D. - Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Podnikání, podnikatelské strategie, krizová komunikace

Témata přednášek
 • Podnikání v ČR
Regiony
 • Moravskoslezský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Zlínský kraj
Vladimír Pikora

Ing. Vladimír Pikora, Ph.D. - Next Finance

Přednáší i online.

Témata přednášek
 • Stav globální ekonomiky a ekonomiky ČR
Regiony
 • Hlavní město Praha
Yvetta Pšenková

Ing. Yvetta Pšenková, Ph.D. - Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Témata přednášek
 • Mzdová problematika z pohledu zaměstnanců a zaměstnavatelů
 • Účetnictví a daně podnikajících fyzických osob
 • Možnosti podnikání fyzických a právnických osob - účetní a daňové aspekty
 • Zdravotní a sociální pojištění OSVČ
 • Mzdová problematika z pohledu zaměstnanců a zaměstnavatelů
Regiony
 • Moravskoslezský kraj
Miloslav Rut

Ing. Miloslav Rut - Česká národní banka

Inspektor dohledu nad finančním trhem specializující se na oblast informačních technologií v bankovním sektoru.

Témata přednášek
 • Informační technologie v bankách
Regiony
 • Hlavní město Praha
 • Středočeský kraj

Informační technologie v bankách

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Digitální bankovnictví a jeho vývoj
• Bezpečnost v digitálním bankovnictví
• Inovace v bankovnictví díky informačním technologiím
• Budoucnost informačních technologií v bankách

Jarmila Rybová

Ing. Jarmila Rybová, Ph.D. - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Vysokoškolský pedagog se zaměřením na problematiku zdanění včetně správy daní, daňovou evidenci a podvojné účetnictví

Témata přednášek
 • Daňový systém České republiky
 • Kdo nese daňové břemeno a jak je těžké?
 • Které příjmy musíme zdanit a kdo nám s tím může pomoci?
Regiony
 • Jihočeský kraj
 • Středočeský kraj

Daňový systém České republiky

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Historie výběru daní
• Daně vybírané v ČR v současnosti
• Daňové zákony
• Daňové příjmy a jejich využití pro občany
• Ochota platit daně
• Daňový únik

Kdo nese daňové břemeno a jak je těžké?

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Soustava daní v ČR, využití daňových příjmů pro občany
• Poplatník a plátce daně
• Skutečný a zákonný dopad daně
• Ukazatele daňového zatížení
• Porovnání daňového zatížení v ČR a jiných státech Evropské

Které příjmy musíme zdanit a kdo nám s tím může pomoci?

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Daňové příjmy a jejich využití pro občany
• Příjmy fyzických osob a jejich členění pro potřeby daně z příjmů fyzických osob
• Postup zdanění příjmů fyzických osob v ČR
• Konstrukční prvky, které umožní snížit částku daně
• Daňové poradenství

Petr Šedý

Ing. Petr Šedý - Česká národní banka

Dohledový pracovník České národní banky se zaměřením na oblast retailové distribuce finančních produktů (zejm. pak na problematiku poskytování investičních služeb).

Témata přednášek
 • Finanční produkty v praxi a základy investování
Regiony
 • Královéhradecký kraj
 • Pardubický kraj

Finanční produkty v praxi a základy investování

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
Úvod, představení tématu
Proč se vyplatí rozumět finančním produktům? Co si představit pod pojmem riziko?
Pojistné produkty:
• Má vůbec smysl se pojistit? Příklady z praxe.
• Jaké jsou základní produkty životního i neživotního pojištění?
• Má smysl investovat prostřednictvím pojistných produktů?
Investice
• Spořit, nebo investovat? A kdy začít? Síla složeného úročení.
• Základní investiční produkty (podílové fondy, akcie, ETF)
• Dluhopisy (prim. rozdíl mezi korporátními a státními dluhopisy)
• Principy zdanění
• Kryptoaktiva, zlato a další alternativní formy investic
Zajištění na důchod
• Mám si spořit, resp. investovat, na důchod? Jaké jsou možnosti?
• Základní penzijní produkty (doplňkové penzijní spoření, nově dlouhodobý investiční produkt)
• Principy zdanění
Úvěry
• Hypoteční produkty (princip fungování, co ovlivňuje výši splátky, podmínky získání, limity ČNB)
• Spotřebitelské úvěry (přínosy vs. rizika)
Praktický příklad aneb Mohu vůbec začít investovat? Na koho se obrátit a komu důvěřovat?
Role ČNB na finančním trhu (základy měnové politiky, princip dohledu, peněžní oběh)
Doporučená literatura pro zájemce
Závěr a prostor na dotazy

Iva Šťavíková Řezníčková

JUDr. Iva Šťavíková Řezníčková, Ph.D. - Česká národní banka

Právník zabývající se evropským spotřebitelským právem a dohledovou činností nad bankami a nebankovními poskytovateli v oblasti poskytování spotřebitelského úvěru.

Témata přednášek
 • Spotřebitel ve světě spotřebitelských úvěrů
Regiony
 • Jihomoravský kraj
 • Zlínský kraj

Spotřebitel ve světě spotřebitelských úvěrů

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Motivy zadlužování spotřebitelů, resp. společnosti
• Předsmluvní povinnosti poskytovatele spotřebitelských úvěrů
• Jednotlivé aspekty smlouvy – aneb na co si dát pozor
• Nástroje ochrany spotřebitele (dohled, finanční arbitr, soud, rozvoj finanční gramotnosti)

Dominik Stroukal

Mgr. Ing. Dominik Stroukal, Ph.D. - Metropolitní Univerzita Praha, NERV

Dominik Stroukal přednáší na Metropolitní univerzitě Praha. Je autorem několika knih, členem Národní ekonomické rady vlády (NERV) a ekonomickým poradcem SatoshiLabs. Slyšet ho můžete pravidelně v podcastu Ve vatě. Je autorem první české knihy o Bitcoinu, v roce 2020 mu vyšla kniha Dark Web: Sex, drogy a bitcoiny a v roce 2021 druhé vydání knihy Ekonomické bubliny. V minulosti byl hlavním ekonomem Platební instituce Roger, Banky CREDITAS a finanční skupiny Roklen, ředitelem Liberálního institutu a Ludwig von Mises Institutu pro ČR a SK. Provázel pořadem Kdo to platí? na MALL.TV. Byl vedoucím katedry ekonomie na VŠ CEVRO institut, vyučoval na Vysoké škole finanční a správní, na Vysoké škole ekonomické a na gymnáziích Porg a Nový Porg. Přednáší i online.

http://stroukal.cz/

Témata přednášek
 • Bitcoin a další kryptoměny: Dávají pořád smysl?
 • Kdo to platí? Veřejné finance přepočítané na cheeseburgery.
 • Jak vznikají peníze? A proč by vás to mělo trápit?
 • Proč vznikají krize? A jak v nich neprodělat kalhoty?
 • Budeme platit čipy v rukách? Úvod do transhumanismu.
 • Žijeme v nejlepší době dějin: Ekonomické dějiny světa v číslech
 • Čím budeme platit v budoucnosti? Od Bitcoinu přes CBDC po peníze Facebooku.
Regiony
 • Hlavní město Praha
 • Středočeský kraj
Helena Sůvová

Ing. Helena Sůvová, CSc. - Česká národní banka

Ekonomka zabývající se bankovní regulací, zaměřuje se na úvěrové riziko, externí a interní rating a aktuální otázky bankovnictví obecně.

Témata přednášek
 • Uspořádání regulace a dohledu nad finančním trhem
 • Úvěrový rating
Regiony
 • Hlavní město Praha
 • Pardubický kraj

Uspořádání regulace a dohledu nad finančním trhem

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Regulace versus dohled
• Existující modely dohledu
• Evropský systém finančního dohledu
• Bankovní unie
• Základy kapitálové unie
• Dohled ČNB
• Prameny obezřetnostní regulace – nařízení, směrnice, rozhodnutí
• Systém obezřetnostní regulace
• Transpozice a adaptace vnitrostátních předpisů
• Příklady právních předpisů z oblasti bankovnictví, příklady ost. dokumentů

Úvěrový rating

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:

• Definice úvěrového ratingu (credit rating), vznik
• Druhy ratingu
• Metodika ratingu a obchodní modely
• Ratingové stupnice
• Ratingové agentury
• Ekonomická úloha ratingu
• Kritika ratingů a souvislosti s hypoteční krizí
• Regulace ratingových agentur v EU a jejich dohled
• Využití ratingu v obezřetnostní regulaci
• Závěr

Karina Tatek Benetti

Bc. Ing. Karina Tatek Benetti, Ph.D. - Technická univerzita v Liberci, Newton College a.s.

Přednáší i online přes Skype či cokoli jiného.

Témata přednášek
 • Finanční gramotnost aneb jak se nedostat do finančních problémů
 • Optimální pojistná ochrana – vybrané problémy životních pojištění
 • Optimální pojistná ochrana – vybrané problémy neživotních pojištění
 • Optimální pojistná ochrana – na co si dát pozor při sepisování pojistné smlouvy
 • Spotřební úvěry − na co si dát pozor při sjednávání tohoto typu úvěrů
 • Mikroekonomie trochu jinak
 • Makroekonomické ukazatele ČR v porování s EU
 • Sociální politika ČR aneb, jak se připravit na nečekané životní situace
 • Proč se nebát statistiky
 • Jak nastartovat vlastní business
 • Time management - jak být pánem svého času
 • Na co se připravit po škole
Regiony
 • Liberecký kraj
 • Středočeský kraj
Natalie Uhrová

Ing. Natalie Uhrová, Ph.D. - Vysoká škola PRIGO, z.ú.

Ekonomka zabývající se fiskální politikou a veřejným dluhem

https://www.vs-prigo.cz/natalie-uhrova/

Témata přednášek
 • Zadlužení české ekonomiky
Regiony
 • Moravskoslezský kraj

Zadlužení české ekonomiky

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Problém s deficitem veřejných financí, který se projevuje rostoucím dluhem, je v současné době problém většiny světových ekonomik. Bezesporu se do tohoto vývoje promítá pandemická situace, která si vyžádala dodatečné výdaje státu do ekonomiky. Je to však jediný důvod zadlužování?
• Jak hospodaří česká ekonomika?
• Jak je na tom ve srovnání s ostatními zeměmi EU?
• Jakým směrem se vyvíjejí české veřejné finance?

Jan Vejmělek

Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA - Fakulta financí a účetnictví, VŠE v Praze, Komerční banka, a.s.

Ekonom se zaměřením na makroekonomii otevřené ekonomiky, makroekonomickou analýzu a finanční trhy. Přednáší i online přes Skype for Business.

Témata přednášek
 • Makroekonomická prognóza české ekonomiky
 • Makroekonomický model Komerční banky
 • Globální ekonomický výhled
Regiony
 • Hlavní město Praha
 • Jihočeský kraj
 • Středočeský kraj

Makroekonomická prognóza české ekonomiky

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Globální ekonomický výhled
• Makroekonomická prognóza české ekonomiky
• Prognóza měnového kurzu
• Prognóza úrokových sazeb

Makroekonomický model Komerční banky

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Základní ekonomické vazby
• Transmisní mechanismus měnové politiky
• Vnější prostředí a malá otevřená ekonomika
• HDP a mezera výstupu
• Trh práce
• Inflace

Eva Zamrazilová

Doc. Ing. Eva Zamrazilová, CSc. - Vysoká škola ekonomická v Praze, viceguvernérka ČNB

Makroekonomická analýza, hospodářská politika

Témata přednášek
 • Inflace - co to je a jak se měří
 • Nezaměstnanost v ČR
 • Veřejné finance a nezávislé fiskální instituce
 • Veřejné finance - proč nenavyšovat zadlužení
Regiony
 • Hlavní město Praha
 • Středočeský kraj

Inflace - co to je a jak se měří

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• vysvětlení základních pojmů ( inflace, deflace, dezinflace)
• zdroje inflace a ekonomické důsledky
• měření cenového vývoje v praxi
• rozlišení interpretace různých cenových indexů (vysvětlení jednotlivých údajů o inflaci, s nimiž se setkáváme v médiích, zejména meziroční a průměrná inflace)

Libor Žídek

doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D. - Masarykova univerzita Brno

Ekonom zabývající se hospodářskými dějinami s důrazem na fungování centrálně plánovaných ekonomik a následnou ekonomickou transformaci v Č(S)R a středoevropském regionu.

Témata přednášek
 • Fungování centrálně plánované ekonomiky v Československu
 • Ekonomická transformace v Československu/ČR
Regiony
 • Hlavní město Praha
 • Jihomoravský kraj
 • Kraj Vysočina
 • Olomoucký kraj
 • Zlínský kraj

Fungování centrálně plánované ekonomiky v Československu

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Rámcový politický vývoj v období
• Charakteristika centrálního plánování
• Hospodářské výsledky a mezinárodní srovnání

Ekonomická transformace v Československu/ČR

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Shrnutí výchozího stavu ekonomiky
• Základní kroky ekonomické transformace
• Privatizace


Nenašli jste, co jste hledali?

Pokusíme se vám připravit přednášku na míru.

Jaroslav Ambrož
Koordinátor projektu Experti do škol:
Jaroslav Ambrož
 vzdelavani@cse.cz
 +420 606 791 223