Experti do škol

Účelem projektu Experti do škol je seznámit studenty středních škol z projektu v České republice s aktuálním ekonomickým děním z pohledu uznávaných českých ekonomů z řad vysokoškolských pedagogů a finančních odborníků. Cílem je přiblížit středoškolským studentům ekonomii v praxi a motivovat je ke studiu na vysokých školách s ekonomickým zaměřením. Projekt probíhá formou přednášek na středních školách, kdy střední školy vybírají ze seznamu témat, viz níže, a pomocí webového formuláře domlouvají přednášky s přednášejícím. Přednášky s diskusí jsou v délce 90 minut, pokud není u tématu uvedeno jinak. Po realizaci přednášky obě strany vyplní dotazník spokojenosti. Oficiálním partnerem projektu je Česká národní banka. Projekt je podporován Radou vědeckých společností ČR a Nadací CERGE-EI.

Emil Adámek

Ing. Emil Adámek, Ph.D. - Vysoká škola PRIGO, z.ú.

Ekonom zabývající se měnovou politikou

https://www.vs-prigo.cz/emil-adamek/

Témata přednášek
 • Máme zavést euro?
Regiony
 • Moravskoslezský kraj

Ing. Jiří Alina, Ph.D. - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Témata přednášek
 • (Při)měřené ceny pohonných hmot
 • Pojištění jak ho neznáme
Regiony
 • Jihočeský kraj

Ing. Hana Bartková, Ph.D. - vyučovala na: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Témata přednášek
 • Úvod do problematiky mezinárodních aspektů finančního účetnictví a výkaznictví
Regiony
 • Moravskoslezský kraj
Martin Černek

PhDr. Ing. Martin Černek, Ph.D., MBA - Vysoká škola PRIGO, z.ú.

Ekonom zabývající se podnikatelskou etikou a společenskou odpovědností firem

https://www.vs-prigo.cz/martin-cernek/

Témata přednášek
 • Obchodní (podnikatelská) etika
 • Společenská odpovědnost firem a organizací (CSR)
Regiony
 • Moravskoslezský kraj
Radim Chvaja

Mgr. Radim Chvaja - Vysoká škola PRIGO, z.ú.

Výzkumník zabývající se experimenty ve společenských vědách

https://www.vs-prigo.cz/radim-chvaja/

Témata přednášek
 • Experimenty v ekonomii a sociální vědě.
Regiony
 • Moravskoslezský kraj
Jiří Dušek

doc. Ing. Jiří Dušek, Ph.D. - Vysoká škola evropských a regionálních studií, z.ú.

Ekonom zaměřený na problematiku sociálně ekonomického rozvoje regionů a měst. Přednáší i online přes MS Teams.

Témata přednášek
 • Aktuální problémy a výzvy Evropské unie
 • Česká republika a přijetí Eura
 • Dluhová krize v eurozóně
 • Ekonomie jako věda, pojmy, systémy
 • Ekonomika Evropské unie
 • EU a mezinárodní organizace
 • Euro a Evropská měnová unie
 • Fiskální politika
 • Korupce
 • Makroekonomické ukazatele
 • Měnová politika
 • Peníze a jejich funkce
 • Regionální a strukturální politika EU
 • Role státu v tržní ekonomice (státní rozpočet, daňový systém, hospodářský cyklus)
Regiony
 • Hlavní město Praha
 • Jihočeský kraj
 • Kraj Vysočina
 • Plzeňský kraj
 • Středočeský kraj
Jan Filáček

PhDr. Jan Filáček, Ph.D. - Česká národní banka

Ekonom zaměřený na strategii a komunikaci měnové politiky

Témata přednášek
 • Měnová politika ČNB, její vliv na chování domácností a firem, aktuální dilemata měnové politiky v kontextu domácího i světového vývoje, přijetí eura
Regiony
 • Hlavní město Praha
 • Středočeský kraj
Petr Frischmann

JUDr. Petr Frischmann, LL.M., Ph.D. - Škoda Auto Vysoká Škola

Advokát zabývající se korporátním právem, právem duševního vlastnictví a ochranou spotřebitele. Přednáší i online v rámci celé ČR.

https://www.frischmann.cz/

Témata přednášek
 • Ochrana spotřebitele před agresivními a klamavými obchodními praktikami
 • Teorie a praxe řešení sporů
 • Umění obchodního vyjednávání
 • Jsme vydáni reklamě opravdu zcela napospas?
Regiony
 • Hlavní město Praha
Jiří Gregor

Ing. Jiří Gregor, Ph.D. - Vysoká škola PRIGO, z.ú.; Česká národní banka

Ekonom zabývající se měnovou politikou

https://www.vs-prigo.cz/jiri-gregor/

Témata přednášek
 • Jak nás ovlivňuje nastavení úrokových sazeb ČNB?
Regiony
 • Moravskoslezský kraj
Jana Hakalová

Ing. Jana Hakalová, Ph.D. - Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Vedoucí Katedry účetnictví a daní

Témata přednášek
 • Audit v účetnictví (aneb auditing v kostce)
 • Jak rychle a správně číst v účetních výkazech a v příloze podnikatelských subjektů a jak se orientovat v hodnocení účetní závěrky a výroční zprávy auditorem
 • Novinky v daních, pojistném, účetnictví a jiné od 1. 1. 2023
 • Dopady pandemie COVID-19 v účetnictví a daních obchodních korporací (nejčastější účetní případy v době pandemie)
Regiony
 • Moravskoslezský kraj
Petr Jakubík

Doc. PhDr. Ing. et Ing. Petr Jakubík, Ph.D. et Ph.D. - European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), Univerzita Karlova v Praze

Makroekonom zaměřený na problematiku finančních institucí, stabilitu finančního sektoru a jeho interakci s reálnou ekonomikou. Přednáší i online přes Webex.

Témata přednášek
 • Ekonomická krize a finanční stabilita, systémové riziko
 • Řízení rizik v bankách, bankovní sektor a jeho význam pro ekonomiku, sektor nebankovních institucí
Regiony
 • Hlavní město Praha
 • Plzeňský kraj
 • Středočeský kraj
Petr Janský

Doc. Petr Janský, Ph.D. - Univerzita Karlova (IES FSV) a Akademie Věd (CERGE-EI)

Ekonom zkoumající veřejné finance, nerovnosti a daňové ráje

Témata přednášek
 • Ekonomie chudoby a daní u nás i ve světě
Regiony
 • Hlavní město Praha
 • Jihomoravský kraj
Lukáš Jursa

Ing. Lukáš Jursa - Vysoká škola PRIGO, z.ú.

Ekonom zabývající se měnovou politikou

https://www.vs-prigo.cz/lukas-jursa/

Témata přednášek
 • Inflace! Máme se bát?
Regiony
 • Moravskoslezský kraj
Zbyněk Kalabis

Ing. Zbyněk Kalabis - Bankovní institut vysoká škola, a.s. (dřívější zaměstnání)

Ekonom zabývající se bankovnictvím a jeho historií

Témata přednášek
 • Peníze a jejich padělání
 • Střípky z historie bankovnictví
 • Střípky z historie mincovnictví
 • Vztah islámu a křesťanství k úročení
 • Vývoj peněz od směnného obchodu po euro
Regiony
 • Hlavní město Praha
 • Jihočeský kraj
 • Karlovarský kraj
 • Kraj Vysočina
 • Královéhradecký kraj
 • Liberecký kraj
 • Olomoucký kraj
 • Pardubický kraj
 • Plzeňský kraj
 • Středočeský kraj
 • Ústecký kraj
Svatopluk Kapounek

Doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D. - Mendelova univerzita v Brně

Přednášející a vedoucí výzkumných týmů v oblasti měnové politiky, mezinárodních financí, kapitálových trhů a bankovnictví. Přednáší i online přes Teams či cokoli jiného.

Témata přednášek
 • Ekonomické krize: příčiny, následky a vhodné nástroje hospodářské politiky
 • Investice na kapitálovém trhu – mýty a realita
 • Mýty a fakta alternativních investic
 • Bankovnictví po finanční krizi
 • Současné výzvy měnové politiky
Regiony
 • Jihomoravský kraj
Naděžda Klabusayová

doc. Ing. Naděžda Klabusayová, Csc. - Vysoká škola PRIGO, z.ú.

Ekonomka zabývající se ochranou jednotného trhu a ochranou spotřebitele

https://www.vs-prigo.cz/nadezda-klabusayova/

Témata přednášek
 • Co znamená ochrana jednotného trhu?
 • Jak funguje ochrana spotřebitele v EU?
Regiony
 • Moravskoslezský kraj
 • Olomoucký kraj
Eva Kolcunová

Dr. Ing. Eva Kolcunová - Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Témata přednášek
 • Korupce v ČR (Proč je tak těžké bojovat s korupcí v ČR?)
Regiony
 • Moravskoslezský kraj
Luboš Komárek

Prof., Ing. et Ing. Luboš Komárek, Ph.D., M.Sc., MBA - Česká národní banka, Univerzita Karlova (Fakulta sociálních věd)

Ekonom zabývající se centrálním bankovnictvím a měnovou politikou, cenami aktiv (měnový kurz, komodity, nemovitosti, zlato), evropskou ekonomickou integrací, vnějšími ekonomickými vztahy, atd. Je autorem výukových materiálů z oblasti finanční a ekonomické gramotnosti pro žáky ZŠ a jejich učitele (Osobní finance – co by (nejen) naše děti měly vědět?, Proč vznikají krize?, Nemovitosti a MY) a spolupracovníkem MŠMT.

https://www.cnb.cz/en/economic-research/research-economists/Lubos-Komarek/

Témata přednášek
 • Měnová politika ve 21. století
 • Osobní finance – co by (nejen) naše děti měly vědět?
 • Proč vznikají krize?
 • Měnový kurz – nejkomplexnější ekonomická veličina
 • Ceny aktiv a měnová politika
 • Trh nemovitostí a MY
 • Role zlata ve finančním systému
 • Inflace - nebezpečný virus ekonomiky
Regiony
 • Hlavní město Praha
 • Jihočeský kraj
 • Liberecký kraj
 • Středočeský kraj

Měnová politika ve 21. století

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Centrální banka a její role v ekonomice
• Konvenční měnová politika – když lze měnit úrokové sazby
• Nekonvenční měnová politika – jak jinak stimulovat ekonomiku?
• Česká národní banka – dosahování cenové stability
• Česká národní banka – dosahování finanční stability

Osobní finance – co by (nejen) naše děti měly vědět?

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Peníze - úžasný vynález!
• Banky jiné finanční instituce (proč je vlastně máme)
• Osobní finance a můj rozpočet
• Trojúhelník financí – nejdůležitější schéma pro život (opravdu)
Poznámka: na přednášce budou představeny i metodické listy pro využití učitelů v rozvoji finanční a ekonomické gramotnosti dětí a pro snadnější vysvětlování tématu.

Proč vznikají krize?

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Lepší a horší časy – střídání je přirozené
• Kolísání ekonomiky – proč k němu dochází?
• Krize – co je vyvolává (za co můžeme a za co moc ne?)
• Role centrální banky a prevence proti krizím

Poznámka: na přednášce budou představeny i metodické listy pro využití učitelů v rozvoji finanční a ekonomické gramotnosti dětí a pro snadnější vysvětlování tématu.

Měnový kurz – nejkomplexnější ekonomická veličina

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Nominální a reálný kurz – střídání je přirozené
• Lze kurzy předvídat – proč je to tak obtížné?
• Měnový kurz, asymetrické informace a měnová unie

Ceny aktiv a měnová politika

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Ceny aktiv a transmisní mechanismy měnové politiky
• Měnová politika a ceny aktiv - existují dva názorové proudy?
• Autority (centrální banka, vláda) a ceny aktiv
• Empirická pozorování

Trh nemovitostí a MY

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Proč je potřebné analyzovat ceny nemovitostí?
• Faktory ovlivňující vývoj cen nemovitostí
• Regulace hypotečního trhu
• Ceny nemovitostí ve světě a v ČR

Role zlata ve finančním systému

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Cena zlata v souvislostech
• Investiční potenciál zlata nejen z pohledu centrálních bank
• Role zlata v devizových rezervách centrálních bank
• Vývoj a význam držby měnového zlata ČR od vzniku Československa

David Křížek

Ing. David Křížek, Ph.D. - Česká zemědělská univerzita; Grade Medical s.r.o.

Ekonom se zájmem o aktuální a světové dění, finance a ekonomii, veřejné politiky a jejich dopady na hospodářství. Přednáší i online.

Témata přednášek
 • Monetární politika
 • Fiskální politika
 • Ekonomie zdravotnictví
Regiony
 • Hlavní město Praha
 • Jihočeský kraj
 • Plzeňský kraj
Lubor Lacina

Prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. - Mendelova universita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, ústav financí, think tank Mendelovo evropské centrum

Dlouhodobě se zabývá problematikou měnové integrace a členstvím České republiky v EU. Přednáší i online.

Témata přednášek
 • Česká republika a přijetí Eura
 • Krize eurozóny a její řešení
 • Politiky Evropské unie - jak členské země spolurozhodují a prosazují své zájmy
 • Migrační krize a role Evropské unie
 • Rozpočet Evropské unie
Regiony
 • Jihomoravský kraj
 • Kraj Vysočina
 • Zlínský kraj
Hana Lipovská

Ing. Hana Lipovská - Masarykova univerzita Brno

Přednáší i online.

Témata přednášek
 • Rodokmen peněz a význam jejich původu pro řešení současné ekonomické krize
 • Veřejný dluh České republiky (Kdo komu dluží a kdo to bude platit)
Regiony
 • Jihomoravský kraj

Prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. - Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Přednáší i online přes OBS Studio, Teams či cokoli jiného.

Témata přednášek
 • Ekonomie jako sociální věda
Regiony
 • Hlavní město Praha
 • Jihomoravský kraj
 • Moravskoslezský kraj
Přemysl Mička

JUDr. Ing. Přemysl Mička, CSc. - V důchodu (předtím Česká národní banka)

Témata přednášek
 • Česká republika v Evropské unii (ekonomické otázky)
 • Evropská unie
 • Mezinárodní organizace
Regiony
 • Hlavní město Praha
 • Středočeský kraj
Daniel Münich

Doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D. - CERGE-EI, společné akademické pracoviště Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR

Ekonom zaměřený na problematiku ekonomie školství, vzdělávání, trhu práce, vědy a výzkumu, hodnocení veřejných politik. Přednáší i online.

Témata přednášek
 • Český vzdělávací systém v mezinárodním srovnání pohledem oboru a empirických výzkumů ekonomie školství a vzdělávání
 • Historie teorie lidského kapitálu: Od Adama Smithe přes Jacoba Mincera až po současnost
 • Jak (ne)hodnotit základní výzkum a jak si stojí česká věda v mezinárodním srovnání
Regiony
 • Celá ČR
Martin Murín

Ing. Martin Murín, Ph.D. - Vysoká škola PRIGO, z.ú.

Ekonom zabývající se fiskální politikou a problematikou veřejného dluhu

https://www.vs-prigo.cz/martin-murin/

Témata přednášek
 • Veřejný dluh Česka
 • Přinese vám lepší univerzita vyšší příjem?
Regiony
 • Moravskoslezský kraj
Veronika Nálepová

Ing. Veronika Nálepová, Ph.D. - Vysoká škola PRIGO, z.ú.

Ekonomka zabývající se daňovou problematikou a teorií her

https://www.vs-prigo.cz/veronika-nalepova/

Témata přednášek
 • Proč platíme daně!
 • Ekonomie plná her
Regiony
 • Moravskoslezský kraj
Boris Navrátil

Ing. Boris Navrátil, CSc. - Vysoká škola PRIGO, z.ú.

Ekonom zabývající se Evropskou integrací

https://www.vs-prigo.cz/boris-navratil/

Témata přednášek
 • Evropská integrace – její kořeny ve 20. století a perspektivy její budoucnosti
Regiony
 • Moravskoslezský kraj
Marcela Palochová

Ing. Marcela Palochová, Ph.D. - Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Ekonomka zaměřená na problematiku vnitropodnikového účetnictví, manažerského účetnictví a kalkulací

Témata přednášek
 • Vnitropodnikové účetnictví – známé i neznámé
 • Problematika kalkulací a jejich využití pro oceňování zásob vlastní výroby
 • Rozpočty a kalkulace - vážně i nevážně
 • Novinky v účetnictví a daních
Regiony
 • Moravskoslezský kraj
Marcela Papalová

Ing. Marcela Papalová, Ph.D. - Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Podnikání, podnikatelské strategie, krizová komunikace

Témata přednášek
 • Podnikání v ČR
Regiony
 • Moravskoslezský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Zlínský kraj
Vladimír Pikora

Ing. Vladimír Pikora, Ph.D. - Next Finance

Přednáší i online.

Témata přednášek
 • Stav globální ekonomiky a ekonomiky ČR
Regiony
 • Hlavní město Praha
Yvetta Pšenková

Ing. Yvetta Pšenková, Ph.D. - Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Témata přednášek
 • Mzdová problematika z pohledu zaměstnanců a zaměstnavatelů
 • Účetnictví a daně podnikajících fyzických osob
 • Možnosti podnikání fyzických a právnických osob - účetní a daňové aspekty
 • Zdravotní a sociální pojištění OSVČ
 • Mzdová problematika z pohledu zaměstnanců a zaměstnavatelů
Regiony
 • Moravskoslezský kraj
Jarmila Rybová

Ing. Jarmila Rybová, Ph.D. - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Vysokoškolský pedagog se zaměřením na problematiku zdanění včetně správy daní, daňovou evidenci a podvojné účetnictví

Témata přednášek
 • Daňový systém České republiky
 • Kdo nese daňové břemeno a jak je těžké?
 • Které příjmy musíme zdanit a kdo nám s tím může pomoci?
Regiony
 • Jihočeský kraj
 • Středočeský kraj
Dominik Stroukal

Mgr. Ing. Dominik Stroukal, Ph.D. - Metropolitní Univerzita Praha, NERV

Dominik Stroukal přednáší na Metropolitní univerzitě Praha. Je autorem několika knih, členem Národní ekonomické rady vlády (NERV) a ekonomickým poradcem SatoshiLabs. Slyšet ho můžete pravidelně v podcastu Ve vatě. Je autorem první české knihy o Bitcoinu, v roce 2020 mu vyšla kniha Dark Web: Sex, drogy a bitcoiny a v roce 2021 druhé vydání knihy Ekonomické bubliny. V minulosti byl hlavním ekonomem Platební instituce Roger, Banky CREDITAS a finanční skupiny Roklen, ředitelem Liberálního institutu a Ludwig von Mises Institutu pro ČR a SK. Provázel pořadem Kdo to platí? na MALL.TV. Byl vedoucím katedry ekonomie na VŠ CEVRO institut, vyučoval na Vysoké škole finanční a správní, na Vysoké škole ekonomické a na gymnáziích Porg a Nový Porg. Přednáší i online.

http://stroukal.cz/

Témata přednášek
 • Bitcoin a další kryptoměny: Dávají pořád smysl?
 • Kdo to platí? Veřejné finance přepočítané na cheeseburgery.
 • Jak vznikají peníze? A proč by vás to mělo trápit?
 • Proč vznikají krize? A jak v nich neprodělat kalhoty?
 • Budeme platit čipy v rukách? Úvod do transhumanismu.
 • Žijeme v nejlepší době dějin: Ekonomické dějiny světa v číslech
 • Čím budeme platit v budoucnosti? Od Bitcoinu přes CBDC po peníze Facebooku.
Regiony
 • Hlavní město Praha
Karina Tatek Benetti

Bc. Ing. Karina Tatek Benetti, Ph.D. - Technická univerzita v Liberci, Newton College a.s.

Přednáší i online přes Skype či cokoli jiného.

Témata přednášek
 • Finanční gramotnost aneb jak se nedostat do finančních problémů
 • Optimální pojistná ochrana – vybrané problémy životních pojištění
 • Optimální pojistná ochrana – vybrané problémy neživotních pojištění
 • Optimální pojistná ochrana – na co si dát pozor při sepisování pojistné smlouvy
 • Spotřební úvěry − na co si dát pozor při sjednávání tohoto typu úvěrů
 • Mikroekonomie trochu jinak
 • Makroekonomické ukazatele ČR v porování s EU
 • Sociální politika ČR aneb, jak se připravit na nečekané životní situace
 • Proč se nebát statistiky
 • Jak nastartovat vlastní business
 • Time management - jak být pánem svého času
Regiony
 • Liberecký kraj
 • Středočeský kraj
Natalie Uhrová

Ing. Natalie Uhrová, Ph.D. - Vysoká škola PRIGO, z.ú.

Ekonomka zabývající se fiskální politikou a veřejným dluhem

https://www.vs-prigo.cz/natalie-uhrova/

Témata přednášek
 • Zadlužení české ekonomiky
Regiony
 • Moravskoslezský kraj
Jan Vejmělek

Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA - Fakulta financí a účetnictví, VŠE v Praze, Komerční banka, a.s.

Ekonom se zaměřením na makroekonomii otevřené ekonomiky, makroekonomickou analýzu a finanční trhy. Přednáší i online přes Skype for Business.

Témata přednášek
 • Makroekonomická prognóza české ekonomiky
 • Makroekonomický model Komerční banky
 • Globální ekonomický výhled
Regiony
 • Hlavní město Praha
 • Jihočeský kraj
 • Středočeský kraj
Eva Zamrazilová

Doc. Ing. Eva Zamrazilová, CSc. - Vysoká škola ekonomická v Praze, viceguvernérka ČNB

Makroekonomická analýza, hospodářská politika

Témata přednášek
 • Inflace - co to je a jak se měří
 • Nezaměstnanost v ČR
 • Veřejné finance a nezávislé fiskální instituce
 • Veřejné finance - proč nenavyšovat zadlužení
Regiony
 • Hlavní město Praha
 • Středočeský kraj
Libor Žídek

doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D. - Masarykova univerzita Brno

Ekonom zabývající se hospodářskými dějinami s důrazem na fungování centrálně plánovaných ekonomik a následnou ekonomickou transformaci v Č(S)R a středoevropském regionu.

Témata přednášek
 • Fungování centrálně plánované ekonomiky v Československu
 • Ekonomická transformace v Československu/ČR
Regiony
 • Hlavní město Praha
 • Jihomoravský kraj
 • Kraj Vysočina
 • Olomoucký kraj
 • Zlínský kraj

Nenašli jste, co jste hledali?

Pokusíme se vám připravit přednášku na míru.

Jaroslav Ambrož
Koordinátor projektu Experti do škol:
Jaroslav Ambrož
 vzdelavani@cse.cz
 +420 606 791 223