ČSE

Česká společnost ekonomická (ČSE) je občanským sdružením odborných pracovníků a příznivců oboru ekonomie. Hlavním posláním ČSE je napomáhat rozvoji a popularizaci ekonomie v České republice způsobem, který respektuje a podporuje pluralitu názorů a svébytný vývoj jednotlivých ekonomických směrů.

K dosažení tohoto cíle ČSE zejména pořádá přednášky a semináře, organizuje soutěže mladých ekonomů a vydává publikace s ekonomickým obsahem. Jednou za dva roky pořádá bienální konferenci, která se v ročním intervalu střídá s pořádáním valného shromáždění.

ČSE je členem Rady vědeckých společností ČR.

Poslední aktuality

Prezentace ze semináře Dvacet let ČR v EU 17.1.2023 v Havířově

22.2.2024 13:30

V květnu 2024 oslavíme 20. leté výročí fungování České republiky v Evropské unii, které lze určitě hodnotit jako přínosné pro ČR, snad také pro samotnou EU. Neméně významné 25. leté výročí oslaví většina zemí EU, které svoji ekonomickou integraci dále prohloubili používání jednotné měny euro. Na semináři nejprve zhodnotím, jak si česká ekonomika vedla v průběhu posledních 20. let s plněním maastrichtských kritérií pro vstup do eurozóny. Výše uvedená kritéria zasadím do kontextu dalších makroekonomických veličin jako je např. růst HDP či vývoj nezaměstnanosti, ale také do kontextu dalších požadavků, které současní eurokandidáti musí před vstupem do eurozóny splnit (vstup do tzv. bankovní unie a centralizovaného dohledu nad bankami). Závěrem semináře ukáži tři transformační cesty, které optikou reálného měnového kurzu, lze vysledovat napříč zeměmi přistoupivšími do EU v květnu 2004.

Detaily
Starší aktuality