Záznam panelové diskuse konference Udržitelnost veřejných financí 13.4.2021

Bližší informace viz https://www.cnb.cz/cs/verejnost/servis-pro-media/vystoupeni-konference-seminare/prezentace-a-vystoupeni/Tri-poznamky-ke-stabilizaci-statniho-dluhu/
Zpět