Valné shromáždění ČSE v roce 2013

Valné shromáždění se  konalo 12. prosince 2013 ve velké aule Institutu ekonomických studií FSV UK v Opletalově ulici 26, Praha 1.

V průběhu veřejné části  prezident ČSE Petr Jakubík vyhlásil výsledky soutěže Mladý ekonom roku 2013. Cenu Mladý ekonom roku 2013 získal Martin Kuncl, doktorand na CERGE-EI za práci "Securitization under Asymmetric Information over the Business Cycle" (akce se nemohl zůčastnit z důvodu  pobytu v zahraničí).

Na druhém místě v soutěži se umístil Jakub Matějů, ekonom České národní banky, doktorand na CERGE-EI a absolvent Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy v Praze za práci "Explaining the Strength and the Efficiency of Monetary Policy Transmission: A Panel of Impulse Responses from a Time-Varying Parameter Model".

2013_VS_1

Na třetím místě se umístila doktorandka na CERGE-EI a absolventka Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy v Praze Jana Cahlíková za práci "Does Study Abroad Experience Affect Attitudes Towards other Nationalities?".

2013_VS_2

Cena Karla Engliše za práci zabývající se českou hospodářskou politikou byla udělena Petru Janskému, působícímu na Institutu ekonomických studií UK. Cenu získal za práci "Consumer Demand System Estimation and Value Added Tax Reforms in the Czech Republic".

2013_VS_3

Čestným uznáním prezidenta České společnosti ekonomické pro autora práce do 25 let věku byl v rámci soutěže Mladý ekonom roku oceněn Tomáš Fiala, absolvent Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy v Praze, v současné době studující na Tilburg University (akce se nemohl zůčastnit z důvodu  pobytu v zahraničí).  Toto ocenění získal za práci "Banking Stability in the Central Europe: An Extreme Dependence Analysis".

2013_VS_4

Kromě vyhlášení výsledků soutěže pro mladé ekonomy do 30 let věku byl představen nový projekt „Experti do škol“ na podporu výuky ekonomie na středních školách. Hlavní záměry a cíle projektu byly prezentovány novým koordinátorem Jaroslavem Ambrožem, který má na starosti administrativní zajištění projektu zahrnující jak kontaktování středních škol, tak lektorů.

2013_VS_5

Na tuto prezentaci navázala panelová diskuze na téma „Vzdělávání v ekonomii na základních a středních školách“. V rámci této debaty moderované prezidentem ČSE Petrem Jakubíkem se panelisté Daniel Münich (CERGE-EI), Michal Skořepa (Česká národní banka) a Eva Zamrazilová (Česká národní banka) zabývali současnými problémy vzdělávání ekonomie v České republice.

2013_VS_6

2013_VS_7

2013_VS_8

2013_VS_9

2013_VS_10

2013_VS_11

V neveřejné části jednání informoval prezident ČSE členy společnosti o činnosti ČSE za období 2012-2013, zprávu revizní komise a návrh hlavních směrů činnosti pro období dalších dvou let. Na závěr neveřejné části prezident oznámil výsledky voleb do představenstva a revizní komise na období 2014-2015, které probíhaly během veřejné části.

Nově zvolené orgány ČSE pro období 2014 - 2015

Představenstvo:

1. Dušek Jiří

2. Fischer Jakub

3. Hanousek Jan

4. Holub Tomáš

5. Horváth Roman

6. Janda Karel

7. Janský Petr

8. Jílek Milan

9. Kapounek Svatopluk

10. Kotlán Viktor

11. Lacina Lubor

12. Macháček Martin

13. Münich Daniel

14. Pertold - Gebicka Barbara

15. Seidler Jakub

16. Skořepa Michal

17. Šaroch Stanislav

18. Šmídková Kateřina

19. Velikovská Patricie

20. Zamrazilová Eva

Revizní komise:

1. Vlachý Jan

2. Vítek Leoš13. ročník bienální konference

30.5.2024 14:19

SAVE THE DATE

Detaily
Experti do škol - ročník 2024

1.1.2024 20:09

Detaily
Experti do škol - podzim 2023

31.8.2023 21:33

Detaily

Starší aktuality